Επίλεκτος: Απόφαση για μείωση κεφαλαίου

Η εταιρία Επίλεκτος γνωστοποιεί ότι η έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Μαρτίου 2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 104.510,70 ευρώ λόγω ακύρωσης 348.369 ιδίων μετοχών.

Επίλεκτος: Απόφαση για μείωση κεφαλαίου
Η εταιρία Επίλεκτος γνωστοποιεί ότι η έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Μαρτίου 2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 104.510,70 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.678.170 σε 52.329.801 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 348.369 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Επιπλέον, στη Γ.Σ. εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v