Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Με 23,869% ο κ. Π. Κοκορότσικος

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ευρωσύμβουλοι, Πάρις Κοκορότσικος προέβη στις 19 Απριλίου 2010, στη μεταφορά 500.000 μετοχών της εταιρίας από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα, στην ατομική του μερίδα.

Ευρωσύμβουλοι: Με 23,869% ο κ. Π. Κοκορότσικος
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ευρωσύμβουλοι, Πάρις Κοκορότσικος προέβη στις 19 Απριλίου 2010, στη μεταφορά 500.000 μετοχών της εταιρίας από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που έχει συστήσει με τα τέκνα του Στέλιο Κοκορότσικο του Πάρι, Μαρία - Ελισσάβετ Κοκορότσικου του Πάρι και τη σύζυγό του Ευδοξία Ματθαιοπούλου του Γεωργίου στις 4 Φεβρουαρίου 2010, στην ατομική του μερίδα, χωρίς να έχουν μεταβληθεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην εταιρία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Πάρις Κοκορότσικος, κατέχει συνολικά συνολικά 1.753.801 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 23,869% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που αναλύεται σε 1.253.801 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 17,064% και 500.000 δικαιώματα ψήφου στην ατομική του μερίδα, ήτοι ποσοστό 6,805%.

Επιπλέον, ο μέτοχος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Κοκορότσικος Στέλιος του Πάρι, μετά από τη μεταφορά 500.000 μετοχών της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που συστάθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2010, με συνδικαιούχους τον πατέρα του Πάρι Κοκορότσικο του Στέργιου, την αδερφή του Μαρία - Ελισσάβετ Κοκορότσικου του Πάρι και τη μητέρα του Ευδοξία Ματθαιοπούλου του Γεωργίου, κατέχει πλέον συνολικά 1.253.801 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 17,064% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Εξάλλου, η μέτοχος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Ευδοξία Ματθαιοπούλου του Γεωργίου, μετά από τη μεταφορά 500.000 μετοχών της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που συστάθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2010, με συνδικαιούχους το σύζυγό της Πάρι Κοκορότσικο του Στέργιου και τα τέκνα της Στέλιο Κοκορότσικο του Πάρι και Μαρία - Ελισσάβετ Κοκορότσικου του Πάρι, κατέχει πλέον συνολικά 1.253.801 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 17,064% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

Τέλος, η μέτοχος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Μαρία - Ελισσάβετ Κοκορότσικου του Πάρι, μετά από τη μεταφορά 500.000 μετοχών της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που συστάθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2010, με συνδικαιούχους τον πατέρα της Πάρι Κοκορότσικο του Στέργιου, τον αδερφό της Στέλιο Κοκορότσικο του Πάρι και τη μητέρα της Ευδοξία Ματθαιοπούλου του Γεωργίου, κατέχει πλέον συνολικά 1.253.801 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 17,064% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v