Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Καταβολή τόκων προνομιούχων μετόχων

Η Λεβεντέρης ανακοινώνει την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ της 17ης Ιουνίου 2010, ύψους 0,0439 € ανά προνομιούχο μετοχή και 0,0285 € ύστερα από την παρακράτηση φόρου.

Λεβεντέρης: Καταβολή τόκων προνομιούχων μετόχων
Η εταιρία Λεβεντέρης ανακοινώνει την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2010, ύψους 0,0439 € ανά προνομιούχο μετοχή και 0,0285 € ύστερα από την παρακράτηση φόρου.

Δικαιούχοι του ως άνω τόκου είναι οι κάτοχοι Προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10ης Αυγούστου 2010 (RECORD DATE).

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την 16η Αυγούστου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v