Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Ζημίες στο εννεάμηνο

Μείωση πωλήσεων από 4,05 σε 3,36 εκατ. ευρώ σημείωσε κατά το εννεάμηνο του 2010 η συρματουργία Λεβεντέρης, λόγω της γενικότερης δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία.

Λεβεντέρης: Ζημίες στο εννεάμηνο
Μείωση πωλήσεων από 4,05 σε 3,36 εκατ. ευρώ σημείωσε κατά το εννεάμηνο του 2010 η συρματουργία Λεβεντέρης, λόγω της γενικότερης δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων, η εισηγμένη υποχρεώθηκε σε ζημίες ύψους 342 χιλ. ευρώ (όσο περίπου και πέρυσι), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο (-399 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 293 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές (-568 χιλ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της εισηγμένης είναι μηδενικές, στις 30/9/2010 διέθετε μετρητά 224 χιλ. ευρώ και επίσης είναι ιδιοκτήτρια σημαντικής ακίνητης περιουσίας, που είναι αποτιμημένη σε τιμές κτήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v