Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: "Περασμένα μεγαλεία", αλλά...

Οι παλιοί επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου θυμούνται τη συρματουργία Λεβεντέρης ως ένα από τα πιο γερά «χαρτιά» της Σοφοκλέους.

Λεβεντέρης: Περασμένα μεγαλεία, αλλά...
Οι παλιοί επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου θυμούνται τη συρματουργία Λεβεντέρης ως ένα από τα πιο γερά «χαρτιά» της Σοφοκλέους.

Εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας το 1972 και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 έβγαζε κέρδη της τάξεως των 400 - 500 εκατ. παλαιών ελληνικών δραχμών, που μπορεί μεν με τα σημερινά δεδομένα (1,3 - 1,5 εκατ. ευρώ) να φαίνονται περιορισμένα, όμως, αν κάποιος συνεκτιμήσει τον ενδιάμεσο πληθωρισμό, θα αλλάξει γνώμη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ανάλογα κέρδη την εποχή εκείνη σημείωναν και μερικές από τις μεγάλες τράπεζες!

Η Λεβεντέρης ήταν επίσης από τις πρώτες εταιρείες της Σοφοκλέους που είχαν προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, καθώς σημαντικό ποσοστό των μετοχών ελεγχόταν από Γερμανούς! Και μιλάμε για το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 και για τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η συμμετοχή ξένων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών εταιρειών έμοιαζε περίπου με... ανέκδοτο.

Από τότε μέχρι σήμερα, ωστόσο, έχουν αλλάξει πολλά. Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό οξύνθηκε, η ζήτηση μειώθηκε και οι επιδόσεις της ελληνικής εταιρείας έχουν περιοριστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Ιδίως τώρα με την οικονομική κρίση τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα εν συγκρίσει με τις... παλιές καλές μέρες.

Στο εννεάμηνο, για παράδειγμα, η Λεβεντέρης υποχρεώθηκε σε πτώση πωλήσεων, από τα 4,05 στα 3,136 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων, η εισηγμένη υποχρεώθηκε σε ζημίες 342.000 ευρώ (όσο περίπου και πέρυσι), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν επίσης ζημιογόνο (-399.000 ευρώ, έναντι ζημιών 293.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2009). Αναφορικά με τις λειτουργικές ταμειακές ροές, εμφανίζονται αρνητικές (-568.000 ευρώ).

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει προχωρήσει σε προβλέψεις για τη μελλοντική της πορεία (λόγω και της χαρακτηριστικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην εγχώρια οικονομία), ωστόσο κατά το πρώτο εξάμηνο έκλεισε μία παραγγελία σημαντικού ύψους (1,2 εκατ. ευρώ), μέρος της οποίας προγραμματιζόταν να ξεκινήσει μέσα στο 2010.

Η μετοχή της Λεβεντέρης εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επενδυτικό περιθώριο, η εμπορευσιμότητα είναι πολύ χαμηλή και η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της υπολογίζεται μόλις στα 5,2 εκατ. ευρώ περίπου, και αυτό αφού συνεκτιμηθούν και οι προνομιούχοι τίτλοι. Με βάση τα στοιχεία της 30ής/9/2010, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 13,64 εκατ. ευρώ, δηλαδή ο δείκτης P/BV ήταν χαμηλότερος ακόμη και από το 0,5.

Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να ελπίζει στις λαμπρές οικονομικές επιδόσεις του ένδοξου παρελθόντος, ιδίως σήμερα όπου αγωνιούν για το μέλλον ακόμη και οι ισχυρότερες επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν παύει να διαθέτει ορισμένα αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά:

* Το πρώτο είναι ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός της. Με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, οι λογαριασμοί των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων δανείων «έγραφαν» μηδέν και στο ταμείο της Λεβεντέρης υπήρχαν μετρητά 224 χιλ. ευρώ, ενώ επίσης -σύμφωνα με τα δεδομένα της 31ης Δεκεμβρίου 2009- η εισηγμένη είχε «γραμμή χρηματοδότησης» από τις τράπεζες ύψους 4 εκατ. ευρώ!

* Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στο γεγονός πως η επιχείρηση είναι ιδιοκτήτρια σημαντικής ακίνητης περιουσίας, η οποία αποτιμάται σε τιμές κτήσης. Αυτό πιθανολογεί την ύπαρξη αποθεματικών στα βιβλία της που δεν φαίνονται, παρότι η αγορά ακινήτων στις μέρες μας πλήττεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

* Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η συμμετοχή της εταιρείας σε ποσοστό 23,75% στη συγγενή Λεβεντέρης Ενεργειακή. Η τελευταία έχει λάβει άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW στις εγκαταστάσεις της εισηγμένης στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v