Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Ζημιές έναντι κερδών σε όμιλο - μητρική

Ζημιές έναντι κερδών αλλά και υποχώρηση των πωλήσεων, σημείωσε η εταιρία Fieratex, κατά το α’ εξάμηνο του 2004, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και στη μητρική. Επανεκτίμηση των προβλέψεων από τη διοίκηση.

Φιερατέξ: Ζημιές έναντι κερδών σε όμιλο - μητρική
Ζημιές έναντι κερδών αλλά και υποχώρηση των πωλήσεων, σημείωσε η εταιρία Fieratex, κατά το α’ εξάμηνο του 2004, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και στη μητρική.

Ειδικότερα, σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων να διαμορφώνονται σε ζημιές 0,632 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,378 εκατ. ευρώ το περυσινό εξάμηνο του 2003.

Επισημαίνεται σε σχετική ανακίνωση, ότι η εμφάνιση ζημιών στα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου οφείλεται, στα υψηλά σταθερά έξοδα που σε συνδυασμό με την χαμηλή παραγωγή, επιβάρυναν υπέρμετρα το κόστος πωληθέντων και στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με ζημίες χαρτοφυλακίου περίπου 256 χιλ. ευρώ .

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 2.242 χιλ. ευρώ έναντι 4.436 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Διοίκηση της Fieratex για να αντιμετωπίσει την επιδείνωση των βασικών μεγεθών εφαρμόζει πρόγραμμα άμεσης μείωσης του κόστους και εντείνει τις προσπάθειές της για διεύρυνση του πελατολογίου του εξωτερικού.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 17,867 εκατ. ευρώ έναντι 20,570 εκατ. ευρώ πέρυσι, υποχωρώντας κατά 13,1%.

Οπως επισημαίνεται, η μείωση αυτή κατά 2,7 εκ. ευρώ ή ποσοστό 13% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική μείωση της ζήτησης σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, που ιστορικά είναι ο κύριος προορισμός των Ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Σημειώνεται ακόμα στην ανακοίνωση, ότι σε αντίθεση με τον συνολικό κύκλο εργασιών, οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε 3,4 εκ. ευρώ έναντι 2,6 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (ποσοστό αύξησης 30%), ενώ σαν ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 19%, έναντι 12% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ζημιές ύψους 0,407 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου Fieratex, το α’ εξάμηνο του 2004, έναντι κερδών 1,596 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Η πτώση στον κύκλο εργασιών του ομίλου έφθασε το 29,9%, καθώς διαμορφώθηκε στα 26,073 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004, έναντι 37,217 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας Χ. Ξανθόπουλος με την μέθοδο της καθαρής θέσης την τρέχουσα περίοδο , από την μέθοδο της ολικής ενοποίησης κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η άσχημη κατάσταση της αγοράς σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του εξαμήνου οδήγησαν την Διοίκηση της εταιρίας σε επανεκτίμηση των προβλέψεων των βασικών μεγεθών.

Με βάση τον προσαρμοσμένο προϋπολογισμό της χρήσης 2004 που έχει συνταχθεί από την διοίκηση, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 34 εκ. ευρώ και τα αποτελέσματα θα είναι οριακά ζημιογόνα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v