Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα small caps που έκαναν την έκπληξη στο Q1

Πορεία κόντρα στην βαθιά ύφεση που πλήττει την εγχώρια οικονομία ακολουθούν αρκετές εισηγμένες της λεγόμενης «χαμηλής κεφαλαιοποίησης» επιτυγχάνοντας μέσα στο πρώτο τρίμηνο να σημειώσουν επιδόσεις καλύτερες των περυσινών.

Τα small caps που έκαναν την έκπληξη στο Q1
Πορεία κόντρα στην βαθιά ύφεση που πλήττει την εγχώρια οικονομία ακολουθούν αρκετές εισηγμένες της λεγόμενης «χαμηλής κεφαλαιοποίησης» επιτυγχάνοντας μέσα στο πρώτο φετινό τρίμηνο να σημειώσουν επιδόσεις καλύτερες –ή ακόμη και πολύ καλύτερες- των αντίστοιχων περυσινών.

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες αυτές καταφέρνουν να πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα είναι οι παρακάτω:

Α. Διάθεση σημαντικού ποσοστού του όγκου των πωλήσεών τους στο εξωτερικό, σε μια περίοδο όπου η διεθνής οικονομία έχει ξεκινήσει να ανακάμπτει.

Β. Υιοθέτηση πολιτικών συγκράτησης του λειτουργικού τους κόστους μέσα από προγράμματα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής σε χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας.

Γ. Διεύρυνση μεριδίων αγοράς σε μια πτωτική αγορά.

Μερικές εισηγμένες χαμηλής κεφαλαιοποίησης που κατάφεραν να βελτιώσουν την κερδοφορία τους κατά το πρώτο τέταρτο του 2011 (για αναλυτικότερα στοιχεία βλέπε τον παρατιθέμενο πίνακα, ενώ ένας δεύτερος πίνακας δείχνει τους δείκτες P/BV των συγκεκριμένων μετοχών) είναι οι παρακάτω:

Autohellas: Η αύξηση των καθαρών κερδών από το 1,8 στα 3,8 εκατ. ευρώ οφείλεται κατά ένα λόγω στην πολιτική περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και κατά ένα άλλο σημαντικό μέρος στα θετικά κέρδη που προέκυψαν από παράγωγα προϊόντα που βρίσκονταν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
 
Στα θετικά στοιχεία του επόμενου εννεαμήνου του έτους είναι οι προσδοκίες για ανεβασμένο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, εξέλιξη που πιθανότατα θα επηρεάσει και τη δραστηριότητα του Rent A Car.

Quest Holdings: Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών (από τα 84,3 στα 72,2 εκατ. ευρώ), τόσο τα λειτουργικά, όσο και τα καθαρά κέρδη (+1,04 εκατ. έναντι -738 χιλ. ευρώ πέρυσι) εμφανίζονται βελτιωμένα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισμό των δαπανών, όσο και στη μειωμένη φορολογία. Στα αισιόδοξα για τον Όμιλο είναι η προώθηση των επενδύσεων στο χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

REVOIL: Θετική έκπληξη για μια ακόμη φορά αποτέλεσαν τα τριμηνιαία αποτελέσματα της εισηγμένης εταιρείας, παρά τη μεγάλη υποχώρηση που σημείωσε η αγορά των πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης. Η REVOIL βασίστηκε στη συνεχή αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων πρατηρίων και του μεριδίου αγοράς της, καθώς και στην ενίσχυση με τη δραστηριότητα στον κλάδο της ναυτιλίας.

Mevaco: Η αναστροφή της πτωτικής πορείας έχει ξεκινήσει από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 και όλα δείχνουν πως η εταιρεία –μετά το δυναμικό ξεκίνημα στο Q1- θα έχει ένα ικανοποιητικό 2011. Η αύξηση των παραγγελιών από τη Frigoglass και η δραστηριοποίηση σε νέα προϊόντα σημαντικής προστιθέμενης αξίας είναι οι δύο βασικότεροι παράγοντες αισιοδοξίας.

Ελληνικά Καλώδια και Nexans Hellas: Όπως έχουμε ξαναγράψει στο Euro2day.gr, η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό και οι επενδύσεις των τελευταίων ετών είναι οι κυριότεροι παράγοντες αυτού του «come back» ενώ στην εγχώρια αγορά ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος της ενέργειας.

Η ΕΛΤΟΝ Χημικά αποτελεί μια από τις ισχυρότερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών, καθώς κατά την περίοδο της κρίσης κατάφερε να διατηρήσει στο ακέραιο τις επιδόσεις της και φέτος μάλιστα να ανεβάζει στο πρώτο τρίμηνο τον πήχη της κερδοφορίας από τα 564 στα 951 χιλ. ευρώ.

Η Ικτίνος Μάρμαρα ανέβασε πωλήσεις και κέρδη λόγω της εντονότερης δραστηριότητας στις αγορές του εξωτερικού. Τα κέρδη από τον κλάδο των μαρμάρων είναι σαφώς μεγαλύτερα από αυτά του Ομίλου, όμως το συνολικό αποτέλεσμα επηρεάζεται αρνητικά από τις δραστηριότητες στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας (το πρώτο αιολικό πάρκο ξεκίνησε μόλις τον Μάρτιο, άρα θα αποδώσει μέσα στην τρέχουσα χρήση) και στο real estate (συμμετοχή σε συνεργασία με την Dolphin σε μεγάλο τουριστικό project στην Κρήτη που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να λειτουργεί).

Από τις θετικότερες εκπλήξεις του πρώτου φετινού τριμήνου, ήταν τα αποτελέσματα του Ομίλου Καράτζη, καθώς η κερδοφορία στο Q1 ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ! Η εισηγμένη δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ελαστικών δικτύων συσκευασίας (για φέτος μια πρώτη πρόβλεψη ήταν μια άνοδο τζίρου κατά 10%) και στον ξενοδοχειακό τομέα (θετική εποχικότητα κάθε καλοκαίρι και φέτος οι προοπτικές είναι ανοδικές). Μέσα στο 2011 επίσης, αναμένεται η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η Space Hellas ανέβασε έσοδα και λειτουργικά κέρδη (σ’ αυτό συνέβαλε και η μείωση του κόστους εργασίας κατά περίπου 10%) πλην όμως οι αυξημένοι τόκοι και οι ανεβασμένοι φόροι διατήρησαν την κερδοφορία σε επίπεδα οριακά αυξημένα από πέρυσι. Να σημειωθεί η αναδιοργάνωση της εταιρείας με απώτερο στόχο να μπορεί να κάνει break even ακόμη και χωρίς την ανάληψη έργων του δημοσίου.

Οι Μύλοι Λούλη κατάφεραν στο πρώτο τρίμηνο να αυξήσουν ελαφρά την κερδοφορία τους και στην προσεχή γενική τους συνέλευση θα προταθεί η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Και άλλες θετικές εκπλήξεις

Με δεδομένο πάντως, ότι η ανακοίνωση των τριμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν και άλλες εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που πολύ πιθανόν να εμφανίσουν κερδοφορία ίση ή και μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αρκετές ακόμη λογιστικές καταστάσεις, όπως πχ της MLS, των Πλαστικών Θράκης, των Πλαστικών Κρήτης, κ.α.


Εισηγμένες: Δείκτης P/BV

Εταιρεία

Κεφαλαιοποίηση*

Ίδια κεφάλαια**

P/BV

Autohellas

59.994

134.702

0,45

Mevaco

10.395

28.314

0,37

Nexans Hellas

17.538

30.702

0,57

Space Hellas

7.683

14.968

0,51

Ελληνικά Καλώδια

31.582

106.431

0,30

ΕΛΤΟΝ Χημικά

16.038

34.387

0,47

Ικτίνος

25.436

26.230

0,97

Καράτζης

28.625

77.584

0,37

Μύλη Λούλη

27.593

86.202

0,32

Quest Holdings

54.062

193.188

0,28

REVOIL

17.824

21.508

0,83

* Με βάση το κλείσιμο της 27ης/5/2011
** Με βάση τα στοιχεία της 31ης/3/2011
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώΕισηγμένες: Οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου 2011

Κύκλος εργασιών

Λειτουργικά κέρδη

Καθαρά κέρδη

Εταιρεία

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Autohellas

39.118

36.550

2.057

3.733

3.831

1.843

Mevaco

6.470

3.999

489

-16

382

-67

Nexans Hellas

19.799

16.728

538

42

229

-17

Space Hellas

9.257

8.700

663

550

110

109

Ελληνικά Καλώδια

104.149

75.206

3.876

424

2.247

-187

ΕΛΤΟΝ Χημικά

18.984

17.764

1.289

869

951

564

Ικτίνος

5.532

3.912

1.048

582

476

218

Καράτζης

16.182

11.387

2.698

2.191

2.059

1.858

Μύλοι Λούλη

21.209

18.507

2.263

1.527

1.195

1.112

Quest Holdings

72.231

84.371

842

720

1.041

-738

REVOIL

221.309

203.912

2.605

1.465

1.823

1.083

Σύνολο

534.240

481.036

18.368

12.087

14.344

5.778

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v