Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο

Ζημιές έναντι κερδών και μείωση 39,75% στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE, το α' τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο
Ζημιές έναντι κερδών και μείωση 39,75% στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE, το α' τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE κατήλθε στα 4.787 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 39,75% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 2010 (7.945 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 1.620 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 40,70% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2010 (2.732 χιλ. ευρώ). Οι Ζημίες Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ποσό ύψους 1.219 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 643 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2010.

Οι Ζημιές προ φόρων έφθασαν τις 580 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 264 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2010, ενώ οι Ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, ανήλθαν σε 549 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 105 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 3.669 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 32,02% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 2010 (5.398 χιλ. ευρώ) .

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 1.223 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 40,62 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2010 (2.059 χιλ. ευρώ). Οι Ζημίες Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 1.303 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 339 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2010.

Οι Ζημίες προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 569 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 74 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ τα Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 523 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 31 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2010.

Η Διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι θα βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματά της λόγω των έργων που μελετά και πρόκειται να της ανατεθούν κατά την διάρκεια του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v