Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Με 100% στην Organizer Stores

Ποσοστό 100% κατέχει η εταιρία Βογιατζόγλου Systems στο μετοχικό κεφάλαιο της Organizer Stores, ύστερα από την αγορά 7.353 μετοχών της δεύτερης, στις 3/6, συνολικής αξίας 7.353 ευρώ από τον μέτοχο κ. Βογιατζόγλου Νικόλαο.

Βογιατζόγλου: Με 100% στην Organizer Stores
Ποσοστό 100% κατέχει η εταιρία Βογιατζόγλου Systems στο μετοχικό κεφάλαιο της Organizer Stores, ύστερα από την αγορά 7.353 μετοχών της δεύτερης, στις 3/6, συνολικής αξίας 7.353,00 ευρώ από τον μέτοχο κ. Βογιατζόγλου Νικόλαο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v