Νίκας: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Προσφυγή κατέθεσε η διοίκηση της Νίκας καθώς δεν επιτεύχθει συμβιβασμός μετά τον καταλογισμό φόρου για το ΦΠΑ ύψους 480.582 ευρώ.

Νίκας: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου
Προσφυγή κατέθεσε η διοίκηση της Νίκας καθώς δεν επιτεύχθει συμβιβασμός μετά τον καταλογισμό φόρου για ΦΠΑ ύψους 480.582 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η Εταιρεία Π.Γ. Νίκας ανακοίνωσε ότι στις 31.05.2011 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008, 2009.

Ο έλεγχος καταλόγισε για την Φορολογία Εισοδήματος στην Εταιρεία Λογιστικές Διαφορές συνολικού ύψους  1.052.647 ευρώ πλέον προσαύξηση φόρου Ευρώ 164.213 ήτοι συνολικό ποσό 1.216.860 ευρώ.

Η Εταιρεία είχε ήδη επιβαρύνει με επαρκή πρόβλεψη τις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2010, κατά το ποσό των ευρώ 1.350.000.

Σχετικά με τον καταλογισμό φόρου για το ΦΠΑ, ο έλεγχος καταλόγισε για τη χρήση 2008 ποσό Ευρώ 307.115 πλέον προσαύξηση Ευρώ 173.467, ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ 480.582, για τα οποία δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός και κατά συνέπεια η Εταιρεία κατέθεσε Προσφυγή.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως το αποτέλεσμα της Προσφυγής θα έχει θετική έκβαση και ως εκ τούτου δεν θα διενεργηθεί επιπλέον πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v