Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Καταβολή φόρων 44.058 ευρώ

Η Mevaco γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008-2009 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις, από όπου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 44.058,15 ευρώ.

Mevaco: Καταβολή φόρων 44.058 ευρώ
Η εταιρία Mevaco γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008-2009 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις, από όπου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 44.058,15 ευρώ.

Σημειώνεται,ότι με δεδομένο ότι είχαν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις για τον σκοπό αυτό, δεν θα υπάρξει οιαδήποτε επιβάρυνση στα αποτελέσματα της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v