Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Μείωση πωλήσεων στο εξάμηνο

Κάμψη πωλήσεων (από 8,53 στα 6,49 εκατ. ευρώ) και ζημιά προ φόρων 3,4 εκατ. ευρώ (έναντι -3,19 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα) σημείωσε στο εξάμηνο ο Όμιλος Μουζάκη.

Μουζάκης: Μείωση πωλήσεων στο εξάμηνο
Κάμψη πωλήσεων (από 8,53 στα 6,49 εκατ. ευρώ) και ζημιά προ φόρων 3,4 εκατ. ευρώ (έναντι -3,19 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα) σημείωσε στο εξάμηνο ο Όμιλος Μουζάκη.

Παράγοντες που επηρέασαν τις πωλήσεις ήταν η άνοδος της τιμής του βάμβακος και η μειωμένη ζήτηση.

Στα θετικά στοιχεία πάντως συγκαταλέγονται:

Πρώτον, το θετικό καθαρό ταμείο που διαθέτει ο Όμιλος, καθώς τα διαθέσιμά του (6,64 εκατ. ευρώ) υπερέβαιναν στις 30/6 το σύνολο των τραπεζικών του υποχρεώσεων).

Και δεύτερον, ότι στο δεύτερο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών εμφανίστηκε ανοδικός σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (3,38 έναντι 3,12 εκατ. ευρώ) και θετικό μικτό αποτέλεσμα.

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v