Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Αύξηση 14,5% στα καθαρά κέρδη ομίλου

Αύξηση 14,5% παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι στο πρώτο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010. Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2010.

Κρι Κρι: Αύξηση 14,5% στα καθαρά κέρδη ομίλου
Αύξηση 14,5% παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι στο πρώτο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010. Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2010.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 25.927 χιλ. έναντι € 26.497 χιλ. το εξάμηνο 2010, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.686 χιλ έναντι € 4.724 χιλ. το εξάμηνο 2010, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.193 χιλ., έναντι € 3.473 χιλ. το εξάμηνο 2010 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 2.667 χιλ., έναντι € 2.330 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 25.353 χιλ. έναντι € 25.749 χιλ. το εξάμηνο 2010. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 3.668 χιλ., από € 3.533 χιλ. το εξάμηνο 2010.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 2,2% (€ 25.927 χιλ έναντι 26.497 χιλ €) στο εξάμηνο 2011, έναντι του εξαμήνου 2010. Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 11,1% και διαμορφώθηκαν σε €13.976 χιλ έναντι €15.716 χιλ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 

Όπως επισημαίνεται, η μεταβολή αυτή, προέρχεται, κυρίως, από τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, στην εγχώρια αγορά, μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με τη MARS HELLAS βάσει της οποίας η Κρι-Κρι ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των παγωτών MARS σε πανελλαδικό επίπεδο, προωθήσαμε την ενοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων κωδικών παγωτού και τη συνένωση των δικτύων διανομής.

Παράλληλα, η εταιρία συνέχισε την επέκταση του εγχώριου δικτύου με νέα σημεία πώλησης παγωτού, ενώ ενίσχυσε την παρουσία της και στις αγορές των Βαλκανίων, δραστηριοποιούμενοι με ίδιο δίκτυο πωλήσεων στην αγορά παγωτού της ΠΓΔΜ, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 10,6% και διαμορφώθηκαν σε €11.835 χιλ έναντι €10.699 χιλ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας, ακολουθούμε πολιτική ανταγωνιστικών τιμών και προωθούμε τις πωλήσεις με «προσφορές» προς τον καταναλωτή.

Αναφορικά με τα μεγέθη της κερδοφορίας, παρουσιάζεται μείωση των κερδών προ φόρων του Ομίλου κατά 8,1% (3.193 χιλ € έναντι 3.473 χιλ €) στο εξάμηνο 2011, έναντι του εξαμήνου 2010. Ωστόσο, λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου, η φορολογική επιβάρυνση είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου που αντιστοιχούν σε μετόχους της μητρικής να διαμορφώνονται σε 2.667 χιλ € από 2.330 χιλ € το 2010 (αύξηση 14,5%).

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για το παγωτό, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν 3299/04. Το συνολικό ύψος του εγκεκριμένου προγράμματος είναι € 8.710 χιλ. και με την ολοκλήρωση του, η εταιρεία αναμένεται να λάβει επιχορήγηση συνολικού ύψους € 3.484 χιλ. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. Συνολικά, το α’ εξάμηνο του 2011 οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό ξεπέρασαν τα € 1.700 χιλ.

Επίσης, στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της παρουσίας της στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στις αραβικές χώρες, πρόσφατα προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "KRI KRI DLBA MIDDLE EAST LTD" και έδρα το Ερμπίλ του Ιράκ. Η νεοιδρυθείσα εταιρεία, μόλις τακτοποιηθούν ορισμένα θέματα αδειοδοτήσεων και οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του business plan, θα ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου γαλακτοκομικών.

Η διοίκηση της Κρι-Κρι διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο εγχώριο και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη της «πραγματικής» οικονομίας και τη ζήτηση καταναλωτικών προϊόντων.

Έτσι, υπό τις παρούσες συνθήκες υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η διατήρηση υψηλής ρευστότητας και χαμηλού καθαρού δανεισμού για τον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση της 29/6/2011, για τη μη διανομή μερίσματος χρήσης 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v