Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο

Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο και διεύρυνση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Κυριακούλης στο πρώτο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Κυριακούλης: Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο
Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο και διεύρυνση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Κυριακούλης στο πρώτο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 8,745 εκατ. ευρώ από 8,276 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,66%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,103 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,143 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,702 εκατ. ευρώ από 2,124 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,87%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 683,080 χιλ. ευρώ από ζημιές 673,117 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v