Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Φορολογική περαίωση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περαίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2008 και 2009.

Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Φορολογική περαίωση
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περαίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2008 και 2009.

Από το συνολικό ποσό της περαίωσης, ύψους 211.318 ευρώ, καταβλήθηκε το ποσό των 42.263 ευρώ. Για το υπολειπόμενο ποσό η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διακανονισμό καταβολής μηνιαίων δόσεων.

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 220.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v