Εκρηξη κερδών το 2011 για τον όμιλο Mevaco

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας για τον Όμιλο Mevaco το 2011 ανήλθαν σε κέρδη 770,20 χιλ.€ έναντι 92,49 χιλ.€  το 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 732,79%. Είσοδος σε νέες αγορές με νέα προϊόντα.

Εκρηξη κερδών το 2011 για τον όμιλο Mevaco
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Mevaco το 2011 διαμορφώθηκε σε 29,62 εκατ. Ευρώ έναντι 21,02 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 40,87%.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν και τα αποτελέσματα με τα μικτά κέρδη του Ομίλου να διαμορφώνονται σε 4,84 εκ. Ευρώ έναντι 2,40 εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, με το ποσοστό αύξησης να ανέρχεται σε 101,90%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,74 εκ. Ευρώ έναντι 1,38 εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 98,19%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 770,20 χιλ. Ευρώ έναντι 92,49 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 732,79%.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 23,36 εκατ. Ευρώ έναντι 14,37 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 62,54%. Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,34 εκατ. Ευρώ έναντι 1,55 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 180,83%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,94 εκατ. Ευρώ έναντι 974,76 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 201,21%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,30 εκατ. Ευρώ έναντι 172,69 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 650,92%.

Η σημαντική άνοδος του κύκλου εργασιών της Εταιρείας οφείλεται, αφενός στην παρουσία της Εταιρείας σε νέες αγορές τόσο με νέα προϊόντα όσο και με διείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές (σημείο αναφοράς αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών της σε ποσοστό 115,31% με αποτέλεσμα οι εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν το 44,61% του κύκλου εργασιών της) και αφετέρου στην επιβεβαίωση και ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές όπου διατηρεί διαχρονικά δυναμική παρουσία.

Όσον αφορά την είσοδό της σε νέες αγορές, η Εταιρεία, με την αξιοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που υλοποίησε στην διάρκεια των προηγούμενων ετών ενίσχυσε ουσιαστικά την παραγωγική της δυναμικότητα, με αποτέλεσμα να επιτύχει την δραστηριοποίηση της σε πλέον απαιτητικές αγορές, όπως μεταξύ άλλων και η αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην οποία η Εταιρεία συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου, πέτυχε σημαντική διείσδυση στον τομέα της κατασκευής μεταλλικών βάσεων και παρελκομένων για φωτοβολταϊκά κυρίως συστήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι εντός της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία έχει προέβη στην υπογραφή όλων των σχετικών συμφωνητικών, ώστε να προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων ισχύος 1 ΜW στις στέγες των βιομηχανικών κτιρίων των εγκαταστάσεων αυτής στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας αξίζει να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης και επέκτασης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας συνολικής επιφανείας10,8 χιλ.τετραγωνικών μέτρων, γεγονός το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Εταιρείας και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεργασιών.

Όσον αφορά την θυγατρική εταιρεία «VENMAN A.B.E..E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (πρώην «ΜEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.») παρατηρείται μεν μια σχετική πτώση στα βασικά οικονομικά μεγέθη αυτής, λόγω και της οικονομικής κρίσης που πλήττει την αγορά, αλλά η Διοίκησή της εξακολουθεί να συνεχίζει τις προσπάθειες αναπλήρωσης των απωλειών που προέρχονται κυρίως από τις πωλήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, λόγω και της κατακόρυφης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων που εμφανίζουν μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον (π.χ. boiler λεβητοστασίου, φυσικό αέριο κ.α.) και επιδιώκει την σύναψη νέων συνεργασιών και συμφωνιών με στόχο την διατήρηση και περαιτέρω προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v