Νίκας: Στα 12,2 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές

Στα 12,2 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές μετά φόρων για τον όμιλο της Νίκας το 2011 έναντι ζημιών 2,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Νίκας: Στα 12,2 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές
Στα 12,2 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές μετά φόρων για τον όμιλο της Νίκας το 2011 έναντι ζημιών 2,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αναλυρικά αναφορικά με την Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στη χρήση 2011 μειώθηκε κατά 20,3% και διαμορφώθηκε σε €69,3 εκατ. έναντι €87 εκατ. το 2010.

Το μικτό κέρδος παρουσίασε ανάλογη πορεία και μειώθηκε κατά 25,6% ανερχόμενο σε €24,5 εκατ. έναντι €32,9 εκατ. το 2010. Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,3% επί του κύκλου εργασιών έναντι 37,8% το 2010 και υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε ζημιές ύψους €2,6 εκατ. έναντι κερδών ύψους €6,7 εκατ. το 2010.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές €4,9 εκατ. έναντι κερδών ύψους €4,4 εκατ. το 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ζημιές €9,3 εκατ. έναντι κερδών €1,1 εκατ. το 2010. Τέλος τα αποτελέσματα μετά φόρων (EΑT) ανήλθαν στη χρήση 2011 σε ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €504 χιλ. πέρυσι.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2011 διαμορφώθηκε σε €72,5 εκατ. έναντι €87,6 εκατ. το 2010 σημειώνοντας πτώση κατά 17,3%. Το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 23,9% και διαμορφώθηκε στη χρήση 2011 σε €26,8 εκατ. έναντι €35,2 πέρυσι, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους ανήλθε σε 37% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών μειωμένο κατά 3,2 μονάδες βάσης έναντι του 2010.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €2,0 εκατ. έναντι κερδών ύψους €7,1 εκατ. στη χρήση 2010. Αντίστοιχα το ενοποιημένο EBIT ανήλθε στη χρήση 2011 σε ζημιές €5,3 εκατ. έναντι κερδών €3,8 εκατ. το 2010.

Τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν στη χρήση 2011 σε ζημιές €11,4 εκατ. έναντι ζημιών €0,5 εκατ. το 2010. Το ενοποιημένο EAT, ανήλθε σε ζημίες €12,1 εκατ. έναντι ζημιών €2,7 εκατ. πέρυσι ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €12,2 εκατ. έναντι ζημιών €2,8 εκατ. στη χρήση 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v