Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου:ΓΣ στις 28/6 για επιστροφή κεφαλαίου

Η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems αναμένεται να αποφασίσει να διανείμει bonus στο προσωπικό της για το 2012, κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 28/6.

Βογιατζόγλου:ΓΣ στις 28/6 για επιστροφή κεφαλαίου
Η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems αναμένεται να αποφασίσει κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 28/6 να διανείμει bonus στο προσωπικό της για το 2012 και να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου 0,16 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Η εταιρεία αναμένεται να προβεί σε παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της για τις υπηρεσίες τους το 2012 ενώ δεν θα διανείμει κέρδη για το 2011.

Θα προβεί επίσης σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,012 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών καθώς και επιστροφή 0,16 ευρώ στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Ακόμη, θα προβεί σε απόφαση σχετική μετ ην συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας της Organizer Stores Α.Ε.

Η εταιρεία αναμένεται να προβεί επίσης σε τροποποίηση του καταστατικού καθώς και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v