Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν οι μέτοχοι της ετιαρείας Νάκας Μουσική κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου.

Νάκας: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν οι μέτοχοι της ετιαρείας Νάκας Μουσική κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου. 

Εκτελεστικά μέλη:

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Αντιπρόεδρος

3. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Μέλος


Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου, Μέλος

2. Βέργος Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v