Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση τζίρου 19,06% στο εξάμηνο

Μείωση 19,06% στον κύκλο εργασιών και οριακή αύξηση ζημιών στις 465 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 η Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Μείωση τζίρου 19,06% στο εξάμηνο
Μείωση 19,06% στον κύκλο εργασιών και οριακή αύξηση ζημιών στις 465 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 η Βογιατζόγλου Systems.

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου του 2012, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems έκλεισε στα 9.628 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 19,06 % σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2011 (11.895 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 3.655 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 9,36% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2011 (4.032 χιλ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 261 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 714 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 342 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 397 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 465 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 450 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011).

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 7.203 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,85% σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2011 (9.584 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2.751 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,54% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2011 (3.146 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 55 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 993 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες 156 χιλ. ευρώ (αντί ζημιών ύψους 505 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 236 χιλ. ευρώ, (ζημίες ύψους 497 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη κρίση που επικρατεί στην αγορά η διοίκηση του ομίλου έχει ήδη εξορθολογίσει και μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες της στις απολύτως απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα του ομίλου τα οποία είναι ανάλογα με αυτά του 2011 παρά την μείωση του κύκλου εργασιών.

Συνεχές μέλημα της διοίκησης του ομίλου είναι να διατηρήσει αναλογικά το μερίδιο αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v