Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ: Στόχος η είσπραξη ληξιπρόθεσμων Δημοσίου

Στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της, εφόσον το ελληνικό δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του, στοχεύει η διοίκηση της Βιοτέρ για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Βιοτέρ: Στόχος η είσπραξη ληξιπρόθεσμων Δημοσίου
Στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της, εφόσον το ελληνικό δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του, στοχεύει η διοίκηση της Βιοτέρ για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας παραμένουν στη κατηγορία Επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του αρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Η εταιρεία δηλώνει ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες τρέχουσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εταιρεία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της και εν συνεχεία βασικός στόχος της διοίκησης είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v