Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση 25,81% στο τζίρο εννεαμήνου

Υποχώρηση κατά 25,81% στον κύκλο εργασιών και διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2012 ο όμιλος Βογιατζόγλου.

Βογιατζόγλου: Μείωση 25,81% στο τζίρο εννεαμήνου
Υποχώρηση κατά 25,81% στον κύκλο εργασιών και διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2012 ο όμιλος Βογιατζόγλου.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems διαμορφώθηκε στα 13.915 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 25,81% σε σχέση με το με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 (18.756 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 5.187 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,97 % έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2011 (6.563 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 295 χιλ. ευρώ (43 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2011).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 581 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 10 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2011), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 655 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 143 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2011).

Σε ότι αφορά τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 10.689 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 29,20% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 2011 (15.099 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4.018 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,26% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2011 (5.168 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 107 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 391 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2011).

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες 313 χιλ. ευρώ (ζημίες 173 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2011), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 346 χιλ. ευρώ (ζημίες 231 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2011).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v