Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ολοκληρώθηκε επένδυση 1,2 εκατ.

Σε λειτουργία τέθηκε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 996,48 KW, στις στέγες των εγκαταστάσεων των αποθηκών της Βογιατζόγλου Systems στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Βογιατζόγλου: Ολοκληρώθηκε επένδυση 1,2 εκατ.
Σε λειτουργία τέθηκε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 996,48 KW, στις στέγες των εγκαταστάσεων των αποθηκών της Βογιατζόγλου Systems στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το κόστος της εν λόγω επένδυσης ανήλθε στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε κατά ποσοστό 50% από τα ίδια κεφάλαια και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας και το υπόλοιπο από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Σύμφωνα με την εταιρία, η συγκεκριμένη εγκατάσταση αναμένεται να αποδίδει από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας μέσο ετήσιο ακαθάριστο έσοδο της τάξεως των 475 χιλ. ευρώ για περίοδο 20 ετών. Από το έσοδο αυτό πιθανόν να αφαιρείται, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του υπουργείου Οικονομικών ποσοστό επί του εσόδου ως έκτακτη εισφορά, το οποίο δεν έχει ακόμα αποφασιστεί ως προς το ύψος και την χρονική διάρκεια.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω επέκταση του σκοπού της εταιρίας είναι συμπληρωματική της μέχρι σήμερα δραστηριότητάς της και δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητές της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v