Σπύρου:Σε ΓΣ στις 31/01 για πώληση θυγατρικών

Σε γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Σπύρου:Σε ΓΣ στις 31/01 για πώληση θυγατρικών
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 02-01-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ» , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:30μ.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Πώληση θυγατρικών εταιριών
3) Πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας
4) Συμβάσεις Μισθώσεων
5) Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v