Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Στις 18/4 η ΓΣ για ΑΜΚ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος στις 18/4.

Τηλέτυπος: Στις 18/4 η ΓΣ για ΑΜΚ
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος στις 18/4.

Αναλυτικά ως θέματα ημερήσιας διάταξης αναφέρονται τα εξής:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Τροποποίηση των άρθρων 11, 30, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v