Σπύρου: Το 20% του τζίρου από κυπριακή θυγατρική

Η εταιρία Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι το ποσοστό του τζίρου του ομίλου που πραγματοποιείται στην κυπριακή αγορά είναι αμελητέο (<1%), ενώ σε 20% περίπου ανήλθε για το 2012 ο τζίρος μέσω της κυπριακής θυγατρικής.

Σπύρου: Το 20% του τζίρου από κυπριακή θυγατρική
Η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι σε ενοποιημένη βάση το ποσοστό του κύκλου εργασιών του ομίλου που πραγματοποιείται στην κυπριακή αγορά είναι αμελητέο (<1%), ενώ σε 20% περίπου ανήλθε για το 2012 ο κύκλος εργασιών στην ευρύτερη περιοχή μέσω της θυγατρικής του στην Κύπρο.

Η εισηγμένη επισημαίνει επίσης ότι, αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν και δεν είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση των συνεπειών, η ρευστότητα και η έλλειψη πίστης που χαρακτηρίζουν την «επόμενη μέρα» στην Κύπρο ενδέχεται να έχουν συνέπειες στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, όχι από την διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας εντός της κυπριακής αγοράς αλλά από την χρηματοοικονομική αστάθεια και την έλλειψη εμπιστοσύνης για το πλαίσιο των συναλλαγών τόσο από τους πελάτες της στην ευρύτερη περιοχή με τη θυγατρική της όσο και από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.

Θεωρεί επίσης ότι πριν την οριστικοποίηση των μέτρων και του ρυθμιστικού πλαισίου των συναλλαγών που θα ισχύσει δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης και οποιαδήποτε εκτίμηση σήμερα είναι παρακινδυνευμένη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v