ΓΕΚΕ: Ανάκληση απόφασης για επιστροφή κεφαλαίου

Την ανάκληση της από 24/6/05 αποφάσεως της γενικής συνέλευσης για την επιστροφή στους μετόχους μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων θα αποφασίσει η διοίκηση της ΓΕΚΕ στη νέα γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου, τονίζει η εταιρία σε απάντηση της από 2/8/2005 επιστολής του Χ.Α.

ΓΕΚΕ: Ανάκληση απόφασης για επιστροφή κεφαλαίου
Την ανάκληση της απόφασης της γενικής συνέλευσης (24/6/05) για την επιστροφή στους μετόχους μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων θα αποφασίσει η διοίκηση της ΓΕΚΕ στη νέα γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου, τονίζει η εταιρία σε απάντηση της από 2/8/2005 επιστολής του Χ.Α.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική αποστολή, το υπουργείο Ανάπτυξης με το υπ΄ αριθμ. Κ2-9496/29-07-2005 έγγραφο γνωστοποιεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η επιστροφή στους μετόχους μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού 8.839.687,50 ευρώ από τη δημόσια εγγραφή του έτους 2000, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 1,05 ευρώ ανά μετοχή, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

Σημειώνεται πως η παραπάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη διανομή του άνω ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα ανακληθεί με νέα απόφαση της γενικής συνέλευσης, διότι η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμη μερισμάτων ή ποσοστών.

Η επιστολή της ΓΕΚΕ προς το ΧΑ

”Σε απάντηση της από 2/8/2005 επιστολής του Χ.Α. σχετικά με την επιστροφή μέρους του αντληθέντος κεφαλαίου από δημόσια εγγραφή, η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα εξής: ”Ότι μετά το υπ΄ αριθμ. Κ2-9496/29-07-2005 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νση ΑΕ και Πίστεως), το οποίο κοινοποιήθηκε και σε σας, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι επιτρεπτή η επιστροφή αυτή, η εταιρεία μας θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να αποφασίσει την ανάκληση της από 24/6/05 αποφάσεως της γενικής συνέλευσης, η οποία είχε αποφασίσει την επιστροφή στους μετόχους μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού 8.839.687,50 ευρώ

από τη δημόσια εγγραφή του έτους 2000, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 1,05 ευρώ ανά μετοχή, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο. Ότι η άνω απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη διανομή του άνω ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα ανακληθεί με νέα απόφαση της γενικής συνέλευσης, διότι έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Ν 2190/20, Περί Ανωνύμων Εταιρειών, αφού η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Σημειώνουμε ότι θα σας ενημερώσουμε νόμιμα για τη συγκληθησόμενη νέα γενική συνέλευση και θα προβούμε στην απαιτούμενη ενημέρωση του κοινού και των μετόχων”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v