Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Στα 1,040 εκ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων

Τα καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων της εταιρίας Λεβεντέρης για τη χρήση του 2005 διαμορφώθηκαν στα 1.280.000 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων στα 1.040.000 ευρώ, σύμφωνα με επιστολή της εισηγμένης στο Χ.Α.

Λεβεντέρης: Στα 1,040 εκ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων
Τα καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων της εταιρίας Λεβεντέρης για τη χρήση του 2005 διαμορφώθηκαν στα 1.280.000 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων στα 1.040.000 ευρώ, σύμφωνα με επιστολή της εισηγμένης στο Χ.Α. σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Κέρδος στις 3/2/2006.

Η Λεβεντέρης στην επιστολή της γνωστοποιεί ακόμα ότι το μέρισμα που θα καταβληθεί για το 2005 θα ανέρχεται από 0,02 έως 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης τονίζει, ότι η εταιρία έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος 2006 επενδύσεις ύψους 3.000.000 ευρώ για εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά κύριο λόγο και για κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και προχωρούν ήδη βάσει των κατά νόμον σχετικών αδειών από του φθινοπώρου του παρελθόντος έτους με αυτοχρηματοδότηση.

Τέλος, σημειώνεται στην επιστολή, ότι οι παραπάνω επενδύσεις σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων της εταιρίας αφενός και αφετέρου να συμπιέσουμε το κόστος τούτων πράγμα που θα επιτρέπει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η λογιστική κατάσταση του δωδεκαμήνου 2005 θα δημοσιευθεί στις 28/2/2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v