Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Υποχώρηση 73,09% στα κέρδη μητρικής 2005

Υποχώρηση 71,92% στον όμιλο και 73,09% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Δρομέας στο 2005, σε σχέση με το 2004 και με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Πτώση σημειώθηκε και στον κύκλο εργασιών τόσο του ομίλου όσο και της μητρικής.

Δρομέας: Υποχώρηση 73,09% στα κέρδη μητρικής 2005
Πτώση σημείωσαν ο κύκλος εργασιών, αλλά και τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Δρομέας στη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Ο κύκλος εργασιών της Δρομέας σε επίπεδο μητρικής για το 2005 διαμορφώθηκε στα 16,114 εκατ. ευρώ από 22,494 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 28,36%, ενώ ο ενοποιημένος διαμορφώθηκε στα 16,433 εκατ. ευρώ από 22,754 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 27,78%.

Σημειώνεται, πως η οργανική εξέλιξη των πωλήσεων της φετινής χρονιάς 2005 σε σχέση με την περσινή, για να γίνει άμεσα και ξεκάθαρα συγκρίσιμη, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί χωρίς τον όγκο των πωλήσεων ύψους 10,5 εκατ , προς την οργανωτική επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, (που αποτέλεσε ένα μεμονωμένο έκτακτο γεγονός).

Έτσι, η πραγματική οργανική εξέλιξη των πωλήσεων του 2005 σε σχέση με αυτές του 2004 είναι 16,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,25 εκατ. ευρώ, ήτοι αυξημένες σε ποσοστό 34,10%.

Για τους ίδιους λόγους και τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα σε σύγκριση με αυτά του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, στον όμιλο τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 0,986 εκατ. ευρώ έναντι 3,512 εκατ. ευρώ στο 2004, παρουσιάζοντας υποχώρηση 71,92%, ενώ στη μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν στα 0,937 εκατ. ευρώ έναντι 3,483 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας υποχώρηση 73,09%.

Όπως επισημαίνεται, η κάμψη αυτή των κερδών οφείλεται σε παράγοντες που αφορούν:

α) Στην ύπαρξη βεβαίως, την προηγούμενη χρονιά, των επί πλέον πωλήσεων προς την Ολυμπιακή Επιτροπή.

β) Στην ανάγκη κάλυψης των μεγαλύτερων σταθερών εξόδων, που έχει δημιουργήσει η εταιρία, με τον μεγάλο βαθμό παγιοποίησής της, για την επίτευξη της μέγιστης καθετοποίησης παραγωγής που επιδιώκει σε όλους τους τομείς παραγωγής της, αφού την τελευταία 5ετία 1999-2004 τα πάγια της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 34 εκατ. .

γ) Στις αυξημένες επενδύσεις σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης προς νέους τομείς προϊόντων και παραγωγής, δαπάνες που σύμφωνα με τα προσφάτως θεσμοθετηθέντα Δ.Λ.Π. επηρεάζουν εξ ολοκλήρου τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων της χρήσης.

Επιπλέον, τονίζεται, πως το 2005 η η διοίκηση της εταιρίας Δρομέας

ολοκλήρωσε ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2003, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ και αφορούσε:

Α) Στην ολοκλήρωση ιδιόκτητου κτιρίου στην Λεωφόρο Μεσογείων 172 - Χολαργός επιφάνειας 1.200 τ.μ., εκθέσεως & γραφείων.

Β) στην ολοκλήρωση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας 6.000 τ.μ. στο Ασπρόπυργο Αττικής.

Γ) στην αποπεράτωση 3 μικρότερων επενδυτικών προγραμμάτων (Μονάδα Καύσης Απορριμμάτων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβαλλοντικά Προγράμματα).

Την ίδια χρονιά υπεγράφη η συμφωνία με τις διεθνείς Γερμανικές εταιρίες Mercedes & MTU για σχεδιασμό & δημιουργία καλουπιών, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΚΕΜ ΑΒΕΕ - μονάδας παραγωγής καλουπιών - και την εν συνεχεία παραγωγή χυτών εξαρτημάτων εξ αλουμινίου για τις ανάγκες των προϊόντων των δύο γερμανικών εταιριών, συμφωνία με μεγάλη στρατηγική σημασία για το μέλλον του ομίλου.

Ήδη, αναμένεται η έναρξη της παραγωγής για την MTU, ενώ η συνεργασία με την Mercedes ευρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της Α’ φάσης (κατασκευή καλουπιών) και θα ακολουθήσει η παραγωγή των εξαρτημάτων εντός του β’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά στο 2006, τονίζεται, πως τα θετικά δεδομένα και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών μας, που θα χαρακτηρίσουν τη νέα χρονιά κατά τομέα δραστηριότητας, είναι:

- Στον κλάδο επίπλων γραφείου η ολοκλήρωση αφ’ ενός μεγάλης σύμβασης με δημόσιο οργανισμό (ΙΚΑ) ύψους 3 εκατ., το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της οποίας για το τρέχον έτος είναι άνω του 65% και η συνέχιση προμήθειας επίπλων, νέων τραπεζικών καταστημάτων τόσο στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία) όσο και στο εσωτερικό, για τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, που με συμβάσεις έργων συνεργαζόμεθα (4 στον αριθμό).

- Στον κλάδο επίπλων & εξαρτημάτων κουζίνας, μετά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του, δίδεται έμφαση στην αύξηση του δικτύου συνεργατών, με συμμετοχή και στην κλαδική έκθεση Interwood, τον επόμενο μήνα.

- Στον κλάδο αλουμινίου, η συνέχιση της συνεργασίας με τις εταιρίες MTU και Mercedes, που μπαίνει σε φάση παραγωγής από το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

- Στην υποδομή, με τα δύο νέα επενδυτικά προγράμματα ύψους 4,7 εκατ. που είναι προγραμματισμένα (ένα για τη μητρική και ένα για τη θυγατρική) σύμφωνα με τον αναπτυξιακό Νόμο 399/2004 και θα αφορούν επεκτάσεις και βελτιώσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Όλα τα πιο πάνω εντάσσονται στο πλαίσιο του βασικού στόχου και της κατεύθυνσης της εταιρίας για συνεχή ανάπτυξη και παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων τεχνολογίας, τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική αγορά, & την επίτευξη ετήσιου κύκλου εργασιών για το νέο έτος ύψους άνω των 20 εκατ. (ποσοστό 21,7%), άλλωστε το πρώτο τρίμηνο κλείνει με ποσοστό αύξησης, της τάξεως του 28%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v