Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού από την ΑΒ

Η ΑΒ εφαρμόζει πρωτοποριακή πρακτική φροντίζοντας να λαμβάνει συνεχώς νέα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με τη REVIVE τοποθέτησε ειδικές δεξαμενές για τη συγκέντρωση λαδιών τηγανίσματος.

Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού από την ΑΒ
Η ΑΒ γνωστοποιεί ότι εφαρμόζει πρωτοποριακή πρακτική φροντίζοντας να λαμβάνει συνεχώς νέα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την εταιρία REVIVE τοποθέτησε πιλοτικά στα καταστήματα του Ελληνικού (Λ. Βουλιαγμένης 43 - 45, Τ.Κ. 16777) και της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (20ό χλμ., Τ.Κ. 14565) ειδικές δεξαμενές χωρητικότητας 1.100 lt για τη συγκέντρωση των λαδιών τηγανίσματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα σε όλους -πελάτες και μη της ΑΒ- να ανακυκλώνουν τα λάδια που χρησιμοποιούν για τηγάνισμα. Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών γίνεται στην ειδική δεξαμενή στο parking των καταστημάτων ΑΒ. Για κάθε λίτρο λαδιού που θα ανακυκλώνεται θα προσφέρεται από τη REVIVE το ποσό των €0,03 στη μη κερδοσκοπική οργάνωση WWF. 

Όπως επισημαίνεται, η εταιρία REVIVE συλλέγει, επεξεργάζεται και διαθέτει τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια για βιομηχανική χρήση, και πιο συγκεκριμένα για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από τα αντίστοιχα ορυκτά.

Σημειώνεται ότι τα λάδια τηγανίσματος που δεν ανακυκλώνονται καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο και μολύνουν το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, 1lt λαδιού μολύνει σχεδόν 1 εκατομμύριοlt νερού, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου για 14 χρόνια. 

Τέλος, αναφέρεται ότι η ΑΒ συνεργάζεται ήδη με την εταιρία REVIVE για τη συλλογή των μαγειρικών λαδιών από τα τμήματα Έτοιμου Φαγητού από 55 καταστήματά, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που φτάνουν στους χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v