Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παγκόσμιες επενδύσεις για τα... μικρά πορτοφόλια!

Ποιες δυνατότητες έχουν οι Έλληνες μικροεπενδυτές να τοποθετηθούν σε εξειδικευμένες επενδύσεις απ' όλο τον κόσμο. «Εξωτικές» μετοχές, εταιρικά ομόλογα, ακίνητα, εμπορεύματα, πράσινη ενέργεια, ναυτιλία.

Παγκόσμιες επενδύσεις για τα... μικρά πορτοφόλια!

Επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, για όλα τα γούστα και μάλιστα με πολύ χαμηλά απαιτούμενα κεφάλαια, περιλαμβάνει -μεταξύ πολλών άλλων- το «μενού» των ελληνικών ΑΕΔΑΚ. Τοποθετήσεις που σε προηγούμενες δεκαετίες φάνταζαν δυνατές μόνο για «μεγάλα πορτοφόλια» που εξυπηρετούνταν από εξειδικευμένα τμήματα μεγάλων (κυρίως ξένων) τραπεζών, σήμερα προσφέρονται ακόμη και σε μικρούς επενδυτές των μεγάλων αστικών κέντρων και της ελληνικής επαρχίας.

Ζητούμενα βέβαιο για τον επενδυτή μέσα στην πληθώρα των προτεινόμενων προϊόντων είναι:

α) Να επιλέξει ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία συνδυαζόμενα να οδηγούν στη σχέση κινδύνου-προσδοκώμενης απόδοσης που επιθυμεί.

β) Να συνεκτιμήσει παράγοντες όπως ο προτεινόμενος χρονικός ορίζοντας της επένδυσης και η κατάσταση της δικής του ρευστότητας (πόσο πιθανό είναι να υποχρεωθεί να ρευστοποιήσει τα μερίδια των Α/Κ, πριν ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος που προτείνει ο διαχειριστής του συγκεκριμένου αμοιβαίου).

γ) Να ενημερωθεί για το σύνολο των προμηθειών (εισόδου, εξόδου, διαχείρισης) που ενδεχομένως να επιβαρυνθεί. Προτιμότερο είναι, όλα τα παραπάνω να συζητηθούν με επενδυτικό σύμβουλο της εμπιστοσύνης του πελάτη.

Πλήθος επιλογών

Όσοι αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε μετοχές αναδυόμενων οικονομιών, μπορούν μεταξύ άλλων να επιλέξουν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων των Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ, Eurobank (LF) Equity Emerging Europe και MetLife-Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυόμενων Αγορών.

Στην ίδια κατηγορία, άλλες επιλογές που συνοδεύονται με περισσότερο εξειδικευμένο γεωγραφικό επενδυτικό προορισμό, είναι: Alpha FoF Cosmos Stars BRIC Μετοχικό και Eurobank (LF) FoF BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), Πειραιώς China Growth Μετοχικό (Κίνα), Alpha FoF Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό (Ασία), Eurobank (LF) Equity Middle East and North Africa Fund και Eurobank (LF) FoF New Frontiers (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική), Eurobank (LF) Equity Dynamic Romania Fund (Ρουμανία) και Eurobank (LF) Equity Turkish Equity Fund (Τουρκία).

Αν τώρα κάποιος επιθυμεί να τοποθετηθεί σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών, υπάρχει το Alpha Global Αναδυόμενων Αγορών Ομολογιακό.

Για τους «οπαδούς» της αμερικανικής οικονομίας και του δολαρίου, προσφέρονται αρκετά αμοιβαία κεφάλαια, μετοχικά, ομολογιακά και διαχείρισης διαθεσίμων. Έτσι, για μετοχές ΗΠΑ, μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών συγκαταλέγονται τα Triton American Equity Μετοχικό Εξωτερικού, Alpha FoF USA Μετοχικό και Πειραιώς US Μετοχικό Εξωτερικού.

Για όσους θέλουν να διατηρούν τα μετρητά τους σε δολάρια, υπάρχει το ΤΤ-ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων και το Eurobank Διαχείρισης Διαθεσίμων (LF) Income Plus ($), ενώ για εκείνους που αναζητούν ομόλογα σε αμερικανικό νόμισμα προσφέρονται, μεταξύ άλλων, τα Δήλος Δολαριακό USD Ομολογιακό Εξωτερικού, Δήλος US Bond Ομολογιακό Εξωτερικού και Interamerican Δολαρίου Ομολογιακό.

Για τους «οπαδούς» της διεθνούς αγοράς ακινήτων, προσφέρονται αρκετά αμοιβαία κεφάλαια, όπως τα Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού και Eurobank (LF) FoF Real Estate.

Για όσους είναι θετικοί στην επένδυση μέρους των χρημάτων τους σε «κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις» (Social Responsible Investments) υπάρχει το ΤΤ-ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού και για όσους προσβλέπουν στην αγορά εμπορευμάτων, διακρίναμε τα Α/Κ Alpha FoF Cosmos Stars Commodities Μετοχικό και MetLife-Alico FoF Εμπορευματικών Αξιών.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναζητούν ευκαιρίες στην αγορά της ενέργειας (συμβατικής, ή και πράσινης) και έτσι οι ΑΕΔΑΚ έχουν επεκταθεί και σ' αυτή την επενδυτική κατηγορία μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως τα Alpha Energy Μετοχικό και το Δήλος Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού.

Δυνατότητες επενδύσεων επίσης μέσα από την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων δίδονται και στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα (Alpha Bancassurance EE100 Σύνθετο).

Πολλά τέλος είναι τα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στην αγορά των ξένων ομολόγων, όπως ομόλογα υψηλής απόδοσης και εταιρικά ομόλογα. Να θυμίσουμε πως κατά το πρώτο επτάμηνο του 2014 τις μεγαλύτερες αποδόσεις απέφεραν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού που ήταν τοποθετημένα σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Έτσι, μεταξύ των ομολογιακών Α/Κ που προσφέρονται, συγκαταλέγονται τα Alpha Euro Εταιρικών Ομολόγων, Eurobank Greek Corporate Bond Fund, MetLife-Alico Εταιρικών Ομολόγων Εξωτερικού, Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων, ΤΤ-ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού, Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε ευρώ, Ευρωπαϊκή Πίστη High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε ευρώ, Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v