Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Εισηγμένες εταιρείες τριών ταχυτήτων δείχνει η ακτινογραφία των εξαμήνων, καθώς η άνοδος πωλήσεων και κερδών δεν... λέει όλη την αλήθεια. Τα «γεμάτα ταμεία», τα turn around stories, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και τα έκτακτα αποτελέσματα.

ΧΑ: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Η πορεία σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες των επιχειρήσεων να περιορίσουν το κόστος τους και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, ήταν οι δύο κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου των εισηγμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 193 ομίλων (βλέπε παρατιθέμενο πίνακα) που είχαν αναρτήσει τις λογιστικές τους καταστάσεις έως το βράδυ της 30ης Αυγούστου και χωρίς τη συμπερίληψη των τραπεζών και των δύο ΑΕΕΧ, παρατηρήθηκε:

• Αύξηση κατά 1,5% στο ύψος των πωλήσεων (στα 29,05 δισ. ευρώ)

• Διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA, με αποτέλεσμα τα φετινά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να αυξηθούν κατά 7,3%, από τα 2,56 στα 2,75 δισ. ευρώ.

• Ποσοστιαία αύξηση παρουσιάστηκε και στα προ φόρων κέρδη (+17%), καθώς τα τελευταία ανέβηκαν από τα 288,1 στα 337 εκατ. ευρώ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα (τόσο τα EBITDA, όσο κυρίως τα προ φόρων κέρδη) δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς δεκάδες εταιρείες ενέγραψαν είτε κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο, είτε κατά το αντίστοιχο περυσινό, σημαντικού ύψους έκτακτα αποτελέσματα (βλέπε αναλυτικότερα παρακάτω). Η δυνατότητα σύγκρισης θα ήταν ακόμη μικρότερη αν η σύγκριση γίνει με βάση τα καθαρά κέρδη (επιλέξαμε στον πίνακα τα προ φόρων αποτελέσματα) καθώς μεγάλες -έκτακτου χαρακτήρα- επιδράσεις παρατηρούνται και στο μέτωπο της αναβαλλόμενης φορολογίας.

• Οι ζημιογόνες εταιρείες ήταν περισσότερες από τις κερδοφόρες. Συγκεκριμένα από τις 193 εταιρείες του παρατιθέμενου πίνακα, οι 82 εμφάνισαν θετικό προ φόρων αποτέλεσμα και οι 111 αρνητικό.

• Οι εταιρείες παρήγαγαν αθροιστικά θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (λειτουργικές 1,27 δισ., επενδυτικές -1,128 εκατ.) ύψους 143,4 εκατ. ευρώ, ποσό όμως πολύ μικρό, καθώς άλλες αποφάσισαν να δώσουν κάποια έμφαση σε επενδύσεις, άλλες είχαν εξαντλήσει κάθε περιθώριο εξοικονόμησης μετρητών κατά το παρελθόν και τέλος, κάποιες άλλες επέλεξαν να «κάψουν» μετρητά, προκειμένου είτε να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες πωλήσεις τους, είτε να αγοράσουν φτηνότερα προϊόντα και πρώτες ύλες.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των -περιορισμένων έστω- θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών δεν έμεινε (ή τελικά δεν θα μείνει) στα ταμεία των εταιρειών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αποφασιστεί διανομές υψηλών μερισμάτων, ή/και σημαντικές επιστροφές κεφαλαίου (πχ ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Μύλοι Κεπενού, Βογιατζόγλου Systems, Entersoft, Epsilon Net, Folli-Follie, FG Europe).

• Στις 30 Ιουνίου του 2014, ο καθαρός δανεισμός των 193 εισηγμένων εταιρειών ανερχόταν στα 21 δισ. ευρώ (μακροπρόθεσμα δάνεια 17,95 δισ. ευρώ, βραχυπρόθεσμα δάνεια 11,0 δισ. ευρώ και διαθέσιμα 7,89 δισ. ευρώ). Στις 30 Ιουνίου επίσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχούσαν στους μετόχους των 193 εισηγμένων ομίλων ανερχόταν σε 26,4 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εύκολα διαπιστώνει κάποιος πως η εικόνα των εισηγμένων εταιρειών όχι μόνο δεν είναι ενιαία, αλλά αντίθετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πορεία τριών ταχυτήτων: Η πρώτη ταχύτητα αφορά ισχυρές εταιρείες που αποβλέπουν πλέον στην εκμετάλλευση της προσδοκώμενης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η δεύτερη ταχύτητα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να επιβιώσουν. Και τέλος, υπάρχουν ορισμένες εισηγμένες που θα θεωρηθεί έκπληξη, αν τελικά μπορέσουν να αποφύγουν το «λουκέτο».

Θετικό καθαρό ταμείο

Τριάντα επτά εισηγμένες εταιρείες εμφάνισαν στις 30/6/2014 θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή μετρητά που υπερέβαιναν το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο. Οι εταιρείες αυτές είναι οι Alpha Αστικά Ακίνητα, Flexopack, MIG Real Estate, Entersoft, ΕΧΑΕ, Πλαίσιο, ΜΕΤΚΑ, IDEAL, Eurobank Properties, Oprtronics, ΟΠΑΠ, MLS, AS Company, ΟΛΘ, Καρέλιας, ΕΥΑΘ, Folli-Follie, Kleeman, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, Κανάκης, Αεροπορία Αιγαίου, Βογιατζόγλου Systems, Quest Holdings, Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, ΕΚΤΕΡ, Mediterra Hellas, VIDAVO, ΓΕΚΕ, Envitec, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Profile, Epsilon Net, Ευρωπαϊκή Πίστη, Centric και φυσικά οι δύο ΑΕΕΧ Αιολική και Alpha Trust Ανδρομέδα.

Turn around stories

Αρκετές εταιρείες κατάφεραν κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο να μετατρέψουν τα προ φόρων αποτελέσματά τους από ζημίες σε κέρδη: Eurobank Properties, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Optronics, Ιονική Ξενοδοχειακή, Creta Farms, Byte Computers, ΛΑΝΑΚΑΜ, Αττικές Εκδόσεις, ΛΑΜΨΑ, ΣΑΟΣ.

Επίσης, Ελληνικά Πετρέλαια, Optronics, Μοτοδυναμική, Creta Farms, ΧΑΛΚΟΡ, Δούρος, Πήγασος, Yalco, Τρόπαια, ΣΑΟΣ, Αστήρ Παλλάς, Νίκας, Κυριακούλης, Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, Eurobank Properties και Lamda Development πέρασαν φέτος από αρνητικό EBITDA σε θετικό.

Αρνητικά ίδια κεφάλαια

Δεν ήταν καθόλου λίγες οι εισηγμένες εταιρείες που στις 30 Ιουνίου του 2014 διέθεταν αρνητικά ίδια κεφάλαια, όπως οι ALTEC, ETEM, ΣΙΔΜΑ, Spider, Compucon, Σφακιανάκης, Πήγασος, Forthnet, Hellas On Line, Yalco, ΜΑΙΛΛΗΣ, ΒΙΟΤΕΡ, Dionic, Alpha Grissin, ΜΑΡΑΚ, Forthnet, Sato, Αττικάτ, ΑΕΓΕΚ, PC Systems, Βαράγκης, Τρόπαια, Κούμπας, ΑΝΕΚ, Eurobrokers, Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, Νίκας, Ιχθυοτροφεία Σελόντα, Ελληνική Υφαντουργία, Euromedica, Axon Holdings και Alco Hellas.

Κυκλικοί κλάδοι

• Πολύ χαμηλά περιθώρια διύλισης, επηρέασαν αρνητικά την οικονομική πορεία των δύο διυλιστηρίων (Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil).

• Η ανοδική πορεία του τουρισμού βελτίωσε τα αποτελέσματα εξαμήνου των ξενοδοχείων (Αστέρας Βουλιαγμένης, ΓΕΚΕ, Λάμψα, Ιονική Ξενοδοχειακή) αλλά και άλλων εισηγμένων που επηρεάζονται από την τουριστική κίνηση (πχ Αεροπορία Αιγαίου).

• Οι αυξημένες πωλήσεις οχημάτων μετά από πολυετή κάμψη, επηρέασαν τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου (Πετρόπουλος, Μοτοδυναμική, Σφακιανάκης)

• Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις κλιματιστικών, άρα και τις πωλήσεις ηλεκτρικών συσκευών (πτώση πωλήσεων για FG Europe και Γ.Ε. Δημητρίου)

• Οι τιμές των ψαριών εμφάνισαν μικρή άνοδο σε σχέση με πέρυσι και οι τιμές των πρώτων υλών περιορισμένη πτώση. Ωστόσο, ο συνδυασμός αυτός δεν ήταν σε θέση να βελτιώσει σημαντικά τη δυσχερή κατάσταση των μεγάλων ιχθυοκαλλιεργητικών ομίλων.

• Η επανεκκίνηση της κατασκευής των αυτοχρηματοδοτούμενων οδικών αξόνων ενίσχυσε τις επιδόσεις των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ), όπου όμως η λογιστική εικόνα παρουσιάστηκε διαφοροποιημένη εξ' αιτίας εγγραφής απομειώσεων.

Έκτακτα αποτελέσματα

Δεν ήταν καθόλου λίγες οι περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών, στις οποίες η σύγκριση μεταξύ των φετινών και των περυσινών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου έχει επηρεαστεί από έκτακτα αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

Σε δύο ΑΕΕΑΠ (Eurobank Properties και MIG Real Estate) οι ορκωτοί εκτιμητές φέτος ενέγραψαν» ανατίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων τους, ενώ πέρυσι υποτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων τους. Επίσης, στην Lamda Development η αρνητική επίδραση από την επιμέτρηση των ευλόγων αξιών των ακινήτων της ήταν περίπου κατά 7 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από πέρυσι.

Η εμμονή του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ στην υλοποίηση μεθόδων όπως το claw back επηρέασε αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου ιδιωτικής υγείας (Υγεία, ΙΑΣΩ, Ιατρικό, Euromedica), καθώς ουσιαστικά οι εισηγμένες διέγραψαν λογιστικά κύκλο εργασιών που είχαν υλοποιήσει.

Οι ΟΠΑΠ και Centric επηρεάστηκαν ανοδικά από την διεξαγωγή του παγκόσμιου κυπέλου στο ποδόσφαιρο.

Η ΕΧΑΕ επηρεάστηκε θετικά από τις επανακεφαλαιοποιήσεις των συστημικών τραπεζών, αλλά η περυσινή αντίστοιχη θετική επίδραση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Τα φετινά αποτελέσματα της Frigoglass επιβαρύνθηκαν από έκτακτες ζημίες αναδιοργάνωσης ύψους 36 εκατ. ευρώ.

Folli-Follie: Τα περυσινά αποτελέσματα είχαν επηρεαστεί θετικά κατά 230 εκατ. ευρώ από την πώληση-απόσχιση του κλάδου λιανικού-ταξιδιωτικού εμπορίου.

Sarantis: Τα περυσινά αποτελέσματα είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την πώληση πακέτου μετοχών της Folli-Follie κατά 7,21 εκατ. ευρώ.

ΒΑΛΚΑΝ: Το σύνολο των φετινών κερδών, όσο και των περυσινών σχετίζονται άμεσα με υπεραξίες ακινήτων της εταιρείας Μηχανική Ρωσία στην οποία συμμετέχει. Φέτος, προήλθε από αναλογική δωρεά ακινήτου της Μηχανική Ρωσίας προς τους μετόχους της.

Καράτζης: Τα αποτελέσματα του 2013 είχαν ενισχυθεί εκτάκτως θετικά με +2,58 εκατ. ευρώ από ισόποσα έσοδα ανακτηθείσας επιχορήγησης.

ΑΤΤΙΚΑΤ: Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο υπήρξε απομείωση 7,7 εκατ. ευρώ, λόγω εξελίξεων σε προϋπάρχουσα απαίτηση της εταιρείας εναντίον του ελληνικού δημοσίου.

ΑΕΓΕΚ: Παρά τη μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών, τα μικτά κέρδη εκτοξεύθηκαν στην αρνητική επίδοση των 14,4 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ υποστηρίζει πως «τα αρνητικά μικτά αποτελέσματα είναι απόρροια της επιβάρυνσης του Ομίλου για την εκτέλεση των έργων, τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως και για τα οποία έχουν εγερθεί αντίστοιχα αιτήματα. Αυτά όμως δεν μπορούν να αναγνωριστούν λογιστικά, μέχρι την οριστικοποίησή τους».

Alco Hellas: Το 2013 υπήρξε έκτακτη ζημία που προέκυψε από την απώλεια ελέγχου του Ομίλου Alco-Deustchland.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τα φετινά λειτουργικά κέρδη εμφανίστηκαν αντί για 55,8 στα 20 εκατ. ευρώ, επειδή: α) υπήρξε απομείωση 45,6 εκατ. της συμμετοχής του Ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων και β) προέκυψε 9,8 εκατ. ευρώ εγκεκριμένη αποζημίωση για το έργο παραχώρησης του Μορέα.

J&P Άβαξ: Είχαμε απομείωση κόστους υπεραξίας και διαγραφή στοιχείων ενεργητικού ύψους 17,6 εκατ. ευρώ.
Κορρές: Τόσο τα φετινά, όσο και τα περυσινά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με κόστος αναδιοργάνωσης.

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Το 2013 είχε γίνει απομείωση αξίας παγίων στοιχείων 75,3 εκατ. ευρώ (907 χιλ. φέτος), πρόβλεψη απαξίωσης ανταλλακτικών 5,18 εκατ. (μηδέν φέτος) και κόστος παροχών τερματισμού της απασχόλησης λόγω αναδιάρθρωσης 16,6 εκατ. (575 χιλ. φέτος).

Τα φετινά αποτελέσματα της ΕΤΕΜ επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 8,5 εκατ. ευρώ, από προβλέψεις απομειώσεων πελατών, αποθεμάτων, συμμετοχών και λοιπά έξοδα.

Tα περυσινά αποτελέσματα της Creta Farms είχαν επηρεαστεί αρνητικά από απομειώσεις ύψους 14,9 εκατ. ευρώ.

Κατά το περυσινό πρώτο τρίμηνο του ΟΤΕ υπήρξαν κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν επαναλήφθηκαν φέτος.

Η Foodlink ενέγραψε φέτος έκτακτη ζημία αποτίμησης 345 χιλ. ευρώ εξ' αιτίας κατοχής χρεογράφων της Τραπέζης Αττικής.

Οι δεκάδες εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας ενέγραψαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο έκτακτες ζημίες, λόγω των υποχρεωτικών εκπτώσεων που αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν σε περυσινά τους τιμολόγια.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v