Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Με discount στο... «ράφι» δεκάδες εισηγμένες

Δεκάδες εισηγμένες εταιρείες με θετικές προοπτικές, εξαγωγικό προσανατολισμό και ταμεία που «ξεχειλίζουν» από ρευστότητα διαπραγματεύονται στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου κάτω από τη λογιστική τους αξία. Η χαμηλή εμπορευσιμότητα. Αναλυτικός πίνακας.

ΧΑ: Με discount στο... «ράφι» δεκάδες εισηγμένες

Σημαντικά στοιχεία μπορούν να αποκομίσουν οι επενδυτές από την εξέταση του δείκτη τιμής προς λογιστικής αξίας (P/BV) δηλαδή από το αν και κατά πόσο η τιμή μιας μετοχής στο ΧΑ διαπραγματεύεται χαμηλότερα (δηλαδή με «έκπτωση», τιμή δείκτη μικρότερη του 1) ή ψηλότερα (τιμή δείκτη μεγαλύτερη του 1) από τη λογιστική της αξία.

Θεωρητικά, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί, μια μετοχή είναι τόσο περισσότερο ελκυστική για αγορά, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του δείκτη P/BV. Ωστόσο, κανένας δείκτης δεν αποτελεί πανάκεια και φυσικά κάθε δείκτης έχει τα δικά του μειονεκτήματα. Μεταξύ αυτών, για το P/BV συγκαταλέγονται το ότι δεν εξετάζει αν και πόσο κερδοφόρος είναι μια εταιρεία, ή το πόσο καλή ρευστότητα διαθέτει.

Το μόνο βέβαιο, ότι ο δείκτης P/BV θα πρέπει να συνεκτιμάται με άλλους χρηματιστηριακούς δείκτες, αλλά και με τις προοπτικές της οικονομίας, του κλάδου και της ίδιας της εταιρείας.

Τα ευρήματα στο ΧΑ

Με βάση τη λογιστική αξία της 30ης Ιουνίου του 2014 και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις με κλείσιμο τιμών της 8ης Σεπτεμβρίου, στις 193 εισηγμένες του παρατιθέμενου πίνακα (απουσιάζουν τράπεζες και όσες κλείνουν χρήση κάθε 30η Ιουνίου), προκύπτουν τα εξής:

Οι 30 εισηγμένες (περίπου οι 15 στις 100) έχουν αρνητικό δείκτη P/BV επειδή απλά στις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Οι 53 εισηγμένες (κάτι λιγότερο από τρεις στις δέκα) διαπραγματεύονται με δείκτη P/BV υψηλότερο της μονάδας.

• Και οι περισσότερες (110 τον αριθμό) εμφάνισαν δείκτη P/BV ταυτόχρονα θετικό και χαμηλότερο του ένα.

Ο μέσος όρος του δείκτη P/BV (άθροισμα αποτιμήσεων προς άθροισμα ιδίων κεφαλαίων) ήταν 1,18, επηρεασμένος από το γεγονός ότι πολλά blue chips (πχ ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, Motor Oil, ΜΕΤΚΑ, ΟΠΑΠ, Σαράντης, «κρατικόχαρτα» εκτός ΔΕΗ) έχουν αυτή την περίοδο δείκτη ανώτερο της μονάδας.

• Και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστικοί Όμιλοι (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ) έχουν δείκτη χαμηλότερο της μονάδας.

• Από τις εταιρείες ακινήτων, με δείκτη χαμηλότερο της μονάδας διαπραγματεύονται οι Alpha Αστικά Ακίνητα, Trastor, Pasal, REDS, ενώ αντίθετα με P/BV>1 οι Eurobank Properties και Lamda Development.

• Με δείκτη χαμηλότερο της μονάδας διαπραγματεύονται πολλές εισηγμένες που στις 30 Ιουνίου διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα περισσότερα από το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισμού), όπως οι Βογιατζόγλου Systems (τιμή δείκτη 0,59), Ευρωπαϊκή Πίστη (0,60), PROFILE (0,60), Kleeman (0,63), Εκτέρ (0,31), Epsilon Net (0,33), Quest Holdings (0,43), AS Company (0,49), IDEAL (0,51), Envitec (0,54), Alpha Αστικά Ακίνητα (0,58), Centric (0,56), Flexopack (0,78) και Κανάκης (0,81).

• Κάτω από τη λογιστική τους αξία επίσης, διαπραγματεύονται και εταιρείες που είναι κερδοφόρες και διακρίνονται για τον έντονο εξαγωγικό τους προσανατολισμό, όπως: ΕΛΒΑΛ (τιμή δείκτη 0,40), Πλαστικά Θράκης (0,45), Αφοί Καράτζη (0,56), Kleeman (0,63), Flexopack (0,78), Μυτιληναίος (0,90).

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, από τις 110 μετοχές που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία:

Οι 14 έχουν δείκτη P/BV έως και 0,20 και εξ' αυτών οι εννέα σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι δύο θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Πρόκειται για το Γαλαξίδι (ιχθυοκαλλιέργειες) και τη Βαλκάν (στην περίπτωση αυτή τα κέρδη είναι μη επαναλαμβανόμενα).

Οι 35 εμφανίζουν δείκτη P/BV από 0,21 έως και 0,40 και εξ' αυτών οι είκοσι σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι έξι θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Πρόκειται για τις εταιρείες Περσεύς, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, ΕΛΒΑΛ, Epsilon Net, Λογισμός και Newsphone.

Οι 34 παρουσιάζουν δείκτη P/BV από 0,41 έως και 0,60 και εξ' αυτών οι 28 σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι είκοσι θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Πρόκειται για τις εταιρείες ΕΛΤΡΑΚ, Καραμολέγκος, Inform Λύκος, Quest Holdings, Πλαστικά Θράκης, ΔΕΗ, AS Company, Μύλοι Λούλη, J&P Άβαξ, Ideal, Πετρόπουλος, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Centric, Αφοί Καράτζη, Medicon, Alpha Αστικά Ακίνητα, Μύλοι Κεπενού, Byte Computers, Ευρωπαϊκή Πίστη και Profile.

• Οι 16 εμφανίζουν δείκτη P/BV από 0,61 έως και 0,80 και εξ' αυτών οι 15 σημείωσαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι εννέα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων (ΛΑΝΑΚΑΜ, Kleeman, Δομική Κρήτης, ΙΑΣΩ, ΕΛΤΟΝ Χημικά, Autohellas, Ιατρικό Αθηνών, Space Hellas, Flexopack και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

• Τέλος, οι υπόλοιπες 11 εταιρείες εμφανίζουν P/BV μεταξύ 0,81 και 0,91. Από αυτές, οι δέκα παρουσίασαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο θετικό EBITDA και οι πέντε προ φόρων κερδοφορία (Κανάκης, Ιονική Ξενοδοχειακή, Πλαστικά Κρήτης, Κρητών Άρτος, Μυτιληναίος, MIG Real Estate).

Μειονέκτημα, συχνά αποτρεπτικό, σε αρκετές από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω η χαμηλή εμπορευσιμότητα.

 

Εισηγμένες εταιρείες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014-2013

Εταιρεία

EBITDA 2014

ΕΒΤ 2014

Ίδια κεφάλαια

Χρηματιστηριακή

αξία 8/9/14

P/BV

Hellas On Line

28.021

-458

-11.253

93.807

-8,34

Axon Holdings

8.266

-15.029

-129

810

-6,28

Alco Hellas

-1.662

-3.302

-766

2.810

-3,67

ΕΤΕΜ

-9.083

-15.207

-4.375

7.892

-1,80

Forthnet

32.290

-22.394

-92.282

160.741

-1,74

ΑΝΕΚ

-6.568

-22.475

-17.124

18.352

-1,07

SATO

-319

-1.595

-9.745

10.191

-1,05

ΜΑΡΑΚ

-309

-422

-6.112

3.329

-0,54

Ελλην. Ιχθ/γειες

1.751

-105

-4.578

2.431

-0,53

Βαράγκης

-841

-1.359

-3.738

1.938

-0,52

Alpha Grissin

-393

-1.974

-4.054

1.725

-0,43

Lavipharm

-7.265

-23.227

-16.466

6.947

-0,42

ΜΑΙΛΛΗΣ

7.217

-8.262

-90.963

37.136

-0,41

ΣΙΔΜΑ

51

-4.349

-9.211

3.640

-0,40

DIONIC

1.684

-1.863

-4.228

1.091

-0,26

Σφακιανάκης

6.293

-10.411

-38.450

9.102

-0,24

Νίκας

165

-3.725

-17.108

4.046

-0,24

ΒΙΟΤΕΡ

-1.397

-3.050

-17.744

3.797

-0,21

PC Systems

-1.264

-2.556

-19.104

3.276

-0,17

YALCO

665

-1.124

-11.601

1.438

-0,12

Ιχθ. Σελόντα

-5.665

-12.847

-59.510

4.783

-0,08

Euromedica

6.031

-14.343

-110.368

8.794

-0,08

ALTEC

376

-3.221

-75.409

5.811

-0,08

Spider

-683

-2.267

-17.546

1.337

-0,08

Eurobrokers

80

-157

-2.604

144

-0,06

Ελ. Υφαντουργία

-3.012

-6.332

-29.416

1.602

-0,05

Compucon

46

-394

-3.269

114

-0,03

ATTIKAT

-9.487

-15.189

-40.736

1.061

-0,03

ΑΕΓΕΚ

-13.616

-20.515

-93.666

2.398

-0,03

Πήγασος

614

-10.613

-70.723

281

-0,004

ΒΑΛΚΑΝ

39

6.172

53.901

3.823

0,07

Αλουμύλ

3.278

-6.794

63.503

6.099

0,10

Μπήτρος

-75

-5.221

26.870

3.168

0,12

ΚΡΕΚΑ

310

-1.168

9.045

1.069

0,12

Βαρβαρέσος

-843

-1.612

8.028

1.016

0,13

Χαϊδεμένος

667

-759

23.759

3.195

0,13

Εκδόσεις Λιβάνη

124

-404

10.872

1.678

0,15

Μοχλός

-1.444

-3.096

38.408

6.010

0,16

Fieratex

722

-316

14.378

2.449

0,17

Έλαστρον

329

-1.707

67.920

12.020

0,18

Druckfarben

1.953

-232

19.816

3.679

0,19

Γαλαξίδι

1.325

107

15.733

2.956

0,19

Moda Bagno

-47

-615

22.119

4.195

0,19

Ακρίτας

-3.076

-5.813

17.984

3.510

0,20

Λεβεντέρης

-323

-476

9.526

1.997

0,21

Τεχνική Ολυμπιακή

-3.059

-11.745

245.765

54.656

0,22

Νηρέας

-13.975

-24.448

45.300

11.020

0,24

Γ.Ε. Δημητρίου

-762

-3.349

5.711

1.393

0,24

Ξυλεμπορία

839

-461

18.989

5.259

0,28

Καθημερινή

1.097

-2.033

51.691

13.250

0,26

Χατζηκρανιώτης

-223

-612

2.985

787

0,26

Κυριακούλης

711

-690

19.267

5.157

0,27

Κτήμα Λαζαρίδη

480

-242

24.664

6.717

0,27

Μινέρβα

-261

-1.118

8.825

2.418

0,27

Μουζάκης

-536

-1.444

40.678

11.234

0,28

Δρομέας

469

-1.025

29.747

8.263

0,28

ΒΙΣ

561

-39

14.645

4.203

0,29

Περσεύς

1.689

142

14.128

4.103

0,29

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

-1.872

-6.056

39.534

11.729

0,30

ΠΑΙΡΗΣ

668

-333

4.101

1.243

0,30

Intertech

-942

-1.650

11.978

3.662

0,31

ΕΚΤΕΡ

-386

-498

21.594

6.761

0,31

ΑΓΕΤ Ηρακλής

-4.189

-20.276

294.726

94.540

0,32

Κορδέλλου

987

-235

20.449

6.580

0,32

REDS

1.202

-619

94.298

30.612

0,32

Epsilon Net

1.081

211

11.492

3.744

0,33

Pasal Development

-629

-3.572

6.088

2.006

0,33

Intracom Κατασκευές

2.839

-1.618

61.526

20.376

0,33

Λογισμός

503

36

6.906

2.294

0,33

Attica Group

-2.199

-20.979

318.985

107.329

0,34

Τηλέτυπος

19.200

-6.582

34.551

11.692

0,34

Intracom Holdings

34.828

-3.401

258.731

89.393

0,35

Κλωστ/για Ναυπάκτου

-400

-897

9.278

3.223

0,35

Προοδευτική

-135

-431

7.690

2.675

0,35

Newsphone

2.185

1.358

24.143

8.521

0,35

Mevaco

314

-531

30.856

11.760

0,38

Γενική Εμπορίου

647

383

22.363

8.662

0,39

Unibios

312

-148

11.266

4.547

0,40

ΕΛΒΑΛ

34.659

5.390

555.702

224.622

0,40

Μαθιός

437

-321

9.019

3.682

0,41

Κλουκίνας-Λάππας

1.038

-237

57.520

23.729

0,41

ΕΛΤΡΑΚ

2.865

751

58.848

24.589

0,42

Καραμολέγκος

7.216

1.306

36.405

15.296

0,42

Inform Λύκος

3.459

96

76.816

32.925

0,43

Quest Holdings

9.421

5.415

158.244

68.784

0,43

Πλαστικά Θράκης

10.812

4.250

111.119

49.604

0,45

Μοτοδυναμική

220

-428

7.988

3.732

0,47

ΔΕΗ

547.743

142.605

5.499.909

2.672.640

0,49

AS Company

2.016

1.829

20.288

9.871

0,49

Μύλοι Λούλη

4.361

1.415

87.830

42.813

0,49

J&P Άβαξ

44.485

2.409

223.366

109.493

0,49

MIG 

4.049

-79.151

638.249

318.967

0,50

ΣΙΔΕΝΟΡ

10.255

-29.864

277.057

138.591

0,50

Αθηνά

-10.217

-16.244

52.569

26.362

0,50

IDEAL

783

423

14.950

7.559

0,51

Πετρόπουλος

2.146

1.024

31.813

17.110

0,54

Envitec

253

-720

29.265

15.773

0,54

Ελληνικά Καλώδια

-357

-12.344

72.153

39.001

0,54

ΥΓΕΙΑ

10.270

-5.183

161.653

87.745

0,54

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

1.072

-81

15.102

8.203

0,54

Εβροφάρμα

1.567

-337

9.284

5.059

0,54

Αγρ. Οίκος Σπύρου

2.741

1.534

17.908

9.897

0,55

Centric

2.800

2.622

48.906

27.158

0,56

Καράτζης

8.609

4.812

93.315

52.260

0,56

Nexans Hellas

-490

-1.387

22.063

12.572

0,57

Ναυτεμπορική

-666

-1.081

10.095

5.792

0,57

Medicon

1.394

392

2.611

1.509

0,58

Alpha Αστικά Ακίνητα

2.827

2.962

128.640

74.620

0,58

Μύλοι Κεπενού

1.479

864

15.428

8.978

0,58

Byte

1.451

532

15.207

9.015

0,59

Βογιατζόγλου

-591

-821

12.120

7.211

0,59

Ευρωπαϊκή Πίστη

 

5.508

63.934

38.230

0,60

Profile

1.340

348

15.449

9.261

0,60

ΛΑΝΑΚΑΜ

97

35

10.981

6.771

0,62

CYCLON

2.295

-20

29.974

18.665

0,62

Kleeman

2.699

1.149

80.482

51.081

0,63

Δομική Κρήτης

570

192

11.237

7.145

0,64

ΙΑΣΩ

15.143

6.262

96.461

62.191

0,64

ΕΛΤΟΝ Χημικά

3.794

2.998

43.650

28.601

0,66

ΕΛΙΝΟΙΛ

2.979

-704

43.754

28.832

0,66

Ιατρικό Αθηνών

14.321

5.822

96.601

66.266

0,69

Ελλάκτωρ

72.208

-12.186

907.987

628.354

0,69

Μινωικές Γραμμές

5.962

-4.379

237.307

164.749

0,69

Autohellas

31.174

2.716

159.379

112.231

0,70

Σαραντόπουλος

42

-351

5.117

3.763

0,74

Space Hellas

1.920

203

12.960

9.620

0,74

Flexopack

4.554

2.763

45.048

35.160

0,78

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

48.824

4.935

440.143

347.621

0,79

TRASTOR

-304

-418

73.414

58.730

0,80

Κανάκης

1.014

935

16.750

13.650

0,81

ΕΛΓΕΚΑ

5.415

-1.512

15.929

13.519

0,85

Ιονική Ξενοδοχειακή

3.026

322

112.344

96.512

0,86

REVOIL

3.804

-1.354

12.484

10.739

0,86

ΕΛΠΕ

76.885

-101.167

2.012.386

1.754.345

0,87

Πλαστικά Κρήτης

14.847

11.238

151.972

134.432

0,88

Κρητών Άρτος

327

3

4.768

4.220

0,89

Μυτιληναίος

120.579

62.432

886.744

795.027

0,90

Τζιρακιάν

-53

-435

3.249

2.921

0,90

Δούρος

12

-441

2.301

2.099

0,91

MIG Real Estate

1.584

1.621

43.880

42.644

0,97

ΕΥΔΑΠ

32.571

22.613

925.571

962.760

1,04

ΓΕΚΕ

1.502

1.109

50.069

52.617

1,05

ΕΥΑΘ

14.360

12.907

142.059

151.371

1,07

Entersoft

1.384

1.097

6.226

6.684

1,07

Eurobank Properties

22.360

26.457

827.960

930.579

1,12

Ίλυδα

614

-379

5.535

6.210

1,12

ΕΛΒΙΕΜΕΚ

-203

-450

24.488

28.131

1,15

Κυριακίδης

8.949

7.677

48.611

57.760

1,19

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

32.586

4.606

339.085

404.463

1,19

Παπουτσάνης

1.262

326

19.417

23.367

1,20

Intralot

89.466

20.175

237.835

287.721

1,21

ΤΙΤΑΝ

58.524

16.396

1.399.571

1.696.068

1,21

ΜΕΤΚΑ

57.645

56.411

471.993

584.444

1,24

Σωλ. Κορίνθου

538

-4.026

151.520

189.980

1,25

Paperpack

1.215

856

2.762

3.479

1,26

Ικτίνος

4.400

2.497

30.508

40.298

1,32

Lamda Development

867

-5.569

259.324

361.867

1,40

ΧΑΛΚΟΡ

10.642

-21.707

36.186

52.969

1,46

Creta Farms

6.997

256

12.482

18.867

1,51

Fourlis

         6.425

-7.218

163.581

257.001

1,57

Mediterra

322

228

3.868

6.249

1,62

Αστήρ Παλλάς

553

-3.388

149.954

246.654

1,64

Εριουργία Τρία Άλφα

-108

-143

1.028

1.754

1,71

ΚΡΙ-ΚΡΙ

4.764

4.085

39.159

67.452

1,72

Folli-Follie

116.497

93.167

1.184.631

2.069.369

1,75

Σαράντης

8.684

7.142

149.324

261.478

1,75

Motor Oil

60.957

-16.877

481.650

891.803

1,85

Μπουτάρης

280

-518

798

1.511

1,89

Πλαίσιο

9.917

8.041

78.163

158.093

2,02

Καρέλιας

30.386

30.776

280.645

634.524

2,26

ΟΛΘ

14.054

13.757

118.427

272.200

2,30

ΝΕΛ

-8.317

-11.054

4.784

11.240

2,35

Q&R

360

170

6.529

16.407

2,51

ΟΛΠ

10.149

3.673

166.315

426.250

2,56

Food Link

1.163

83

8.286

21.346

2,58

Optronics

89

79

2.223

5.900

2,65

ΕΧΑΕ

16.987

18.186

182.122

483.727

2,66

ΟΤΕ

673.700

187.500

2.025.400

5.479.881

2,71

Κορρές

3.948

-187

19.524

52.987

2,71

Δάιος Πλαστικά

-664

-3.079

12.368

34.350

2,78

MLS

2.507

1.102

20.704

59.726

2,88

Αεροπορία Αιγαίου

23.380

16.949

163.054

472.067

2,90

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ

671

633

4.561

13.995

3,07

VIDAVO

174

136

1.033

3.386

3,28

Frigoglass

36.568

-33.732

48.059

160.382

3,34

ΟΠΑΠ

144.890

126.255

1.110.821

3.923.700

3,53

Audiovisual

-1.001

-8.024

3.695

13.183

3,57

Doppler

738

-142

2.818

10.197

3,62

FG Europe

3.201

-959

19.625

83.952

4,28

Euroxx

1.655

927

7.306

31.309

4,29

Λάμψα

3.852

100

83.114

395.234

4,76

Performance

356

-118

2.025

9.851

4,86

Ευρωσύμβουλοι

439

387

3.564

18.228

5,11

Αττικές Εκδόσεις

1.224

500

3.059

24.327

7,95

ΣΥΝΟΛΟ

2.700.026

226.699

27.096.433

32.105.078

1,18

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ, πλην του P/BV που είναι καθαρός αριθμός

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v