Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., σε συνέχεια της από 03/04/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. αναφορικά με τις αλλαγές στην σύνθεση των Κατηγοριών Διαπραγμάτευσης.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., σε συνέχεια της από 03/04/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. αναφορικά με τις αλλαγές στην σύνθεση των Κατηγοριών Διαπραγμάτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

* Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη

H μετοχή ”ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (KO)” αφαιρείται από την σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίσταται από την μετοχή ”ELMEC SPORT (ΚΟ)” με στάθμιση 100%.

* FTSE/Χ.Α. International

Οι μετοχές ”ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (KO)”, ”ALTEC (KO)” και ”ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (KO)” αφαιρούνται από την σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από άλλες μετοχές.

* FTSE/X.A. SmallCap 80

Οι μετοχές ”ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO)”, ”ΕΥΑΘ (KO)”, ”ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (KO)”, ”REDS (KO)”, ”KLEEMAN HELLAS (KO)”, ”ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ (KO)”, ”ΝΕΛ (KO)”, ”SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO)” και ”SPRIDER STORES (KO)” αφαιρούνται από την σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές ”ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΔΡΟΜΕΑΣ (KO)” με στάθμιση 30%, ”ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ)” με στάθμιση 40%, ”ΠΕΡΣΕΥΣ (KO)” με στάθμιση 20%, ”ΚΡΙ - ΚΡΙ (KO)” με στάθμιση 30%, ”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΕΒΙΚ (KO)” με στάθμιση 50% και ”RIDENCO (KA)” με στάθμιση 50%.

* FTSE/X.A. 140

Οι μετοχές ”ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (KO)”, ”ALTEC (KO)” και ”ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (KO)” αφαιρούνται από την σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από άλλες μετοχές.

Στην σύνθεση του δείκτη εισέρχονται οι μετοχές ”ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΔΡΟΜΕΑΣ (KO)” με στάθμιση 30%, ”ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ)” με στάθμιση 40%, ”ΠΕΡΣΕΥΣ (KO)” με στάθμιση 20%, ”ΚΡΙ - ΚΡΙ (KO)” με στάθμιση 30%, ”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΕΒΙΚ (KO)” με στάθμιση 50% και ”RIDENCO (KA)” με στάθμιση 50% συνέπεια της συμμετοχής τους στον Δείκτη FTSE/X.A. SmallCap 80

* FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά

Η μετοχή ”ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (KO)” αφαιρείται από την σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση της από άλλη μετοχή. Στην σύνθεση του δείκτη εισέρχονται οι μετοχές ”ΠΕΡΣΕΥΣ (KO)” με στάθμιση 20%, ”ΚΡΙ - ΚΡΙ (KO)” με στάθμιση 30% και ”ΕΒΙΚ (KO)” με στάθμιση 50% συνέπεια της συμμετοχής τους στον Δείκτη FTSE/X.A. SmallCap 80.

* FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία

Η μετοχή ”ALTEC (KO)” αφαιρείται από την σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση της από άλλη μετοχή.

* FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωση

Η μετοχή ”ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (KO)” αφαιρείται από την σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση της από άλλη μετοχή.

* FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα

Στην σύνθεση του δείκτη εισέρχονται οι μετοχές ”ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (KO)” με στάθμιση 50%, ”ΔΡΟΜΕΑΣ (KO)” με στάθμιση 30% και ”RIDENCO (KA)” με στάθμιση 50% συνέπεια της συμμετοχής τους στον Δείκτη FTSE/X.A. SmallCap 80.

* FTSE/Χ.Α. Κατασκευών & Υλικών

Στην σύνθεση του δείκτη εισέρχονται οι μετοχές ”ΔΙΕΚΑΤ (KO)” με στάθμιση 40%, και ”ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (KO)” με στάθμιση 50% συνέπεια της συμμετοχής τους στον Δείκτη FTSE/X.A. SmallCap 80.

* FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Στην σύνθεση του δείκτη εισέρχεται η μετοχή ”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (KO)” με στάθμιση 50% συνέπεια της συμμετοχής της στον Δείκτη FTSE/X.A. SmallCap 80.

Οι παραπάνω αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τρίτης 10 Απριλίου 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v