Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

XA: Με τιμή εκκίνησης €0,248 η μετοχή της Medicon στις 4/3

Διευκρινίζεται ότι τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της 04/03/2015, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

XA: Με τιμή εκκίνησης €0,248 η μετοχή της Medicon στις 4/3

Από 04/03/2015, οι μετοχές της Medicon είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έκδοση 240.760 νέων (ΚO) μετοχών.

Αναλυτικά η σχέση ανταλλαγής:

i) Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (πλην της απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 1 ένα εταιρικό μερίδιο που κατέχει με 3,316623155 νέες (ΚΟ) μετοχές της «MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E. », ii) Κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρίας «MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E.» για κάθε 21,0304521778 (ΚΟ) μετοχές που κατέχει, θα λάβει επιπλέον 1 νέα (ΚΟ) μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της 04/03/2015, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (03/03/2015): € 0,260 και +20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,248.

Προσαρμοσμένη τιμή: € 0,248

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (03/03/2015): € 0,260
Ανώτατο όριο +20% : € 0,312

Κατώτατο όριο -20% : € 0,199

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: € 0,248

Ανώτατο όριο Α΄ + 25,81%: € 0,312

Κατώτατο όριο Α΄- 20% : € 0,199

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v