Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρειών στο ΧΑ

Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρειών περιλαμβάνει η λίστα του χρηματιστηρίου με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2015.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2015, περιλαμβάνει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση πέντε εισηγμένων εταιρειών.

Ειδικότερα, στην Τράπεζα Πειραιώς η συμμετοχή της Wellington Management Company ανήλθε στο 5,13% (συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ). Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2015.

Επιπλέον, στην Eurobank, το ποσοστό της Capital Group Companies περιορίστηκε στο 4,956% (συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) έναντι 11,525%, προηγουμένως.

Στον ΟΛΘ, η συμμετοχή της Lansdowne Partners International υποχώρησε κάτω του 5% από 5,03%.

Αντίστοιχα, στην ΑΝΕΚ, το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκε στο 24,1788% από 24,6068% προηγουμένως.

Παράλληλα, η συμμετοχή της Vodafone Group στην Hellas OnLine στις 27 Μαρτίου αυξήθηκε στο 97,84% έναντι 97,63% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η εταιρία Vodafone Group κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της Hellas Online από 25.11.2014.

***Η αναλυτική λίστα του ΧΑ με τις μετοχικές αλλαγές, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

Γιάννης Μάρης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v