ΧΑ: Δέκα μετοχές για... μακροχρόνιο εισόδημα!

Τι είναι οι «μετοχές εισοδήματος», ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν και ποιους κινδύνους διατρέχουν. Δέκα ενδεικτικά παραδείγματα από το ταμπλό του ΧΑ. Οι τρεις κατηγορίες αγοραστών λίγο πριν την επιδιωκόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους.

ΧΑ: Δέκα μετοχές για... μακροχρόνιο εισόδημα!

Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, υπάρχουν επενδυτές που αναζητούν στο Χ.Α. «μετοχές εισοδήματος», δηλαδή εταιρείες από τις οποίες ευελπιστούν την είσπραξη σημαντικών ποσών με τη μορφή μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίων σε βάθος χρόνου.

Η αλήθεια είναι πως το τρέχον αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α. μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους επιδιώξεις, όπως:

• Τοποθετήσεις σε μετοχές τραπεζών και σε άλλους τίτλους που έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και σε περίπτωση συμφωνίας με τους Ευρωπαίους θα μπορούσαν να λειτουργήσουν -έστω βραχυμεσοπρόθεσμα- με τη λογική του πιεσμένου ελατηρίου.

• Επιλογή τίτλων με εξαγωγικό προσανατολισμό και κυρίως σε εταιρείες που ελάχιστα επηρεάζονται από την εγχώρια οικονομική κρίση.

• Χτίσιμο θέσεων σε περιφερειακές μετοχές πολύ χαμηλής αποτίμησης (και συνήθως περιορισμένης εμπορευσιμότητας) με την προοπτική ότι μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να αποφέρουν υψηλές αποδόσεις.

• Αγορές «μετοχών εισοδήματος», με στόχο την είσπραξη κάθε χρόνο ικανοποιητικών αποδόσεων, ιδίως τώρα που τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (γύρω στο 1,6% και στην Ελλάδα, όταν μάλιστα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης τα επιτόκια είναι ουσιαστικά αρνητικά).

Οι μετοχές εισοδήματος είναι εκείνες που δημιουργούν προσδοκίες για τη διανομή ικανοποιητικών ποσών σε ετήσια βάση στους κατόχους τους και αυτό με σχετικά υψηλό ποσοστό ασφάλειας. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι διακρίνονται από σχετικά χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο και επίσης ότι ενισχύουν τη ρευστότητα των επενδυτών, προκειμένου:

• Να καλύπτουν ενδεχόμενες προσωπικές τους ανάγκες και έτσι να μην υποχρεώνονται να ρευστοποιούν μετοχές όταν χρειάζονται μετρητά.

• Σε περίπτωση πτώσης των τιμών των μετοχών τους στο Χ.Α., οι επενδυτές να μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις θέσεις τους μειώνοντας το μέσο κόστος κτήσης.

Προφανώς, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και σ' αυτές τις μετοχικές τοποθετήσεις, καθώς οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις των αναλυτών και των επενδυτών μπορεί να διαψευσθούν στο μέλλον και έτσι οι εταιρείες αυτές να σταματήσουν να προσφέρουν ρευστό στους κατόχους τους. Ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος σε μια συγκυρία όπως η τρέχουσα, αφού πολλά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν υπό ορισμένες περιστάσεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Grivalia: Η εταιρεία εκμισθώνει την πλειονότητα των ακινήτων της με υψηλές αποδόσεις ενοικίου (yields) που συνήθως υπερβαίνουν το 8% ή και το 9%. Τα μακροχρόνια συμβόλαια ενοικίου σε συνδυασμό με την ισχυρή αξιοπιστία των ενοικιαστών αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για υψηλή κερδοφορία και απλόχερη μερισματική πολιτική σε βάθος χρόνου. Πιθανό εμπόδιο θα αποτελούσε η επιβεβαίωση ενός ακραίου σεναρίου για την ελληνική οικονομία.

Πλαίσιο: Η εταιρεία έχει καταφέρει να σημειώσει το ιστορικό ρεκόρ της κερδοφορίας της μέσα στην κρίση και συγκεκριμένα αρχικά το 2013 και στη συνέχεια το 2014. Το γεγονός ότι οι βασικοί της ανταγωνιστές είναι ζημιογόνοι την προστατεύει και απέναντι σε ένα αρνητικό σενάριο για την οικονομία, καθώς εκείνοι θα βρεθούν σε πολύ δυσχερέστερη θέση. Η ισχυρή της κερδοφορία σε συνδυασμό με την υπερβάλλουσα ρευστότητά της και την απουσία κάποιου μεγάλου επενδυτικού πλάνου φέρνει τις προϋποθέσεις για τη διανομή υψηλών μερισμάτων (ή και επιστροφών κεφαλαίου) σε βάθος χρόνου.

Μάρμαρα Κυριακίδη: Η εισηγμένη εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ περιορισμένο ανταγωνισμό στο είδος μαρμάρου που εξάγει, το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών της προέρχεται από το εξωτερικό, οι πελάτες πληρώνουν κατά κανόνα τοις μετρητοίς, αποθέματα μαρμάρων υπάρχουν για δεκαετίες, το κόστος εξόρυξης έχει μειωθεί δραστικά (οι πωλήσεις γίνονται με κέρδος), ενώ ο καθαρός δανεισμός της είναι ουσιαστικά μηδενικός.

Το σύνολο των χαρακτηριστικών αυτών κάνει πολλούς αναλυτές να βλέπουν τη μετοχή ως επένδυση εισοδήματος, με ετήσια διανομή σημαντικών ποσών σε βάθος χρόνου.

Mermeren Kombinat: Με ανάλογα χαρακτηριστικά και η Mermeren Kombinat, η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο (έδρα η ΠΓΔΜ) και φημίζεται εδώ και χρόνια για την υψηλή της μερισματική απόδοση.

Autohellas: Η μετοχή φημίζεται για τα χρήματα που έχει επιστρέψει στους μετόχους της από την εποχή της εισαγωγής της στο Χ.Α. έως σήμερα. Η οικονομική της πορεία επηρεάζεται από τον εισερχόμενο τουρισμό, από την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ και από τις αναπτυσσόμενες επιδόσεις των θυγατρικών της σε Κύπρο και Βαλκάνια.

Το γεγονός ότι η Autohellas διαθέτει ισχυρή ρευστότητα σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας -οπότε και επιβάλλεται να αναπτυχθεί περαιτέρω- δημιουργεί προσδοκίες για συνέχιση της πολιτικής σημαντικών διανομών μετρητών προς τους μετόχους και στο μέλλον.

Στ. Κανάκης: Η εταιρεία έχει εκπλήξει θετικά με τη σταθερότητά της την περίοδο της κρίσης, καθώς αντιμετώπισε επαρκώς τη μείωση της ζήτησης μέσα από μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και εξαγωγές. Η εισηγμένη διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο, την ώρα που -λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας- οι επενδύσεις της είναι σχετικά περιορισμένες. Διακρίνεται εδώ και χρόνια για τα υψηλά μερίσματα (ή επιστροφές κεφαλαίου) που διανέμει και θεωρείται πολύ πιθανό ότι αυτό θα συνεχίζεται και στο μέλλον.

ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ: Και οι δύο εταιρείες διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο, όμως φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε μεγάλα επενδυτικά projects (ή έστω οι όποιες επενδύσεις τους θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται από τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται μέσα στη χρονιά). Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα των εργασιών τους, αφήνουν περιθώρια για μια ικανοποιητική μερισματική πολιτική σε βάθος χρόνου, ή ακόμη και για ενδεχόμενο μεγάλης επιστροφής κεφαλαίου.

Καρέλιας-Kleemann: Η ανταγωνιστικότητα των δύο αυτών εξαγωγικών εταιρειών είναι υψηλή και η «βρόμικη δουλειά» του ανοίγματος ξένων αγορών έχει ήδη γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, οι εισηγμένες διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο και μια ισχυρή κερδοφορία σε μια περίοδο όπου οι ετήσιες επενδύσεις φαίνεται να είναι χαμηλότερες των ετήσιων κερδών τους. Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις των τελευταίων ετών λαμβάνουν χώρα παρά τα προβλήματα που εμφανίζουν στην Ελλάδα τόσο η ζήτηση τσιγάρων, όσο και η οικοδομική δραστηριότητα.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v