Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Η κρίση φέρνει... πωλητήρια

Η όξυνση των προβλημάτων ρευστότητας και το βάθεμα της οικονομικής κρίσης οδηγούν δεκάδες εισηγμένες σε αναζήτηση αγοραστών, προκειμένου να διαθέσουν θυγατρικές τους εταιρείες και ακίνητα. Τα 15 χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Εισηγμένες: Η κρίση φέρνει... πωλητήρια

Πληθαίνει ο αριθμός των πωλητηρίων θυγατρικών εταιρειών και ακινήτων από εισηγμένες εταιρείες, καθώς η ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία άντλησης ρευστότητας, σε συνδυασμό με το βάθεμα της κρίσης αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε μια σειρά από αμυντικές επιλογές.

Οι ρευστοποιήσεις άλλοτε περιλαμβάνουν θυγατρικές εταιρείες εκτός βασικής δραστηριότητας (non core business), άλλοτε συμμετοχές σε ζημιογόνες επιχειρήσεις και άλλοτε, τέλος, ακίνητα που είτε δεν χρησιμοποιούνται, είτε μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς μεγάλο κόστος.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αποτελούν μέρος ευρύτερου σχεδιασμού των εισηγμένων, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν πρόσθετα επιχειρήματα στις συζητήσεις που διεξάγονται με τις τράπεζες και αφορούν στην αναχρηματοδότηση των δανείων τους.

Άλλωστε -όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας διετίας- δεν είναι τυχαίο πως τα γενικότερα προγράμματα αναδιάρθρωσης που έχουν εκπονήσει και εφαρμόσει οι εισηγμένες εταιρείες οδηγούν σε βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους (αύξηση κερδών ή περιορισμός ζημιών), ακόμη και με στάσιμο ή και μειωμένο κύκλο εργασιών εξαιτίας της κρίσης.

Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις, όπου οι ρευστοποιήσεις γίνονται απλά και μόνο για την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους (οι τελευταίοι δεν έχουν καμιά αντίρρηση, ιδίως σε συγκυρίες όπως η τρέχουσα).

Τράπεζες: Δεν έλειψαν φέτος οι ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, με ενδεικτικά παραδείγματα την πώληση της θυγατρικής που διέθετε η Τράπεζα Πειραιώς στην Αίγυπτο, ή τη ρευστοποίηση της ρωσικής Uniastrum από την Τράπεζα Κύπρου.

Οι τράπεζες πάντως, μετά την ολοκλήρωση των ακεφαλαιοποιήσεών τους, θα εντείνουν πιθανότατα τις προσπάθειές τους για πωλήσεις περιουσιακών τους στοιχείων, όπως θυγατρικές του εξωτερικού, ή και συμμετοχές σε εταιρείες εσωτερικού που δεν δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο.

Έτσι, πέρα από την υπόθεση της Finansbank στην Τουρκία από την Εθνική, ή κάποιων άλλων θυγατρικών σε Κύπρο-Βαλκάνια, ανοιχτά παραμένουν τα σενάρια για διάθεση ποσοστών σε ασφαλιστικές εταιρείες (π.χ. της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από Πειραιώς και της Eurolife από Eurobank), ή και επιχειρήσεων άλλων δραστηριοτήτων (σε κάποια μελλοντική στιγμή πρόθεση είναι να πουληθούν θυγατρικές τραπεζών όπως ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Εθνική Ασφαλιστική και η Ιονική Ξενοδοχειακή).

Βογιατζόγλου: Είναι η τρίτη φορά που η Βογιατζόγλου Systems ρευστοποιεί ακίνητα κατά τα τελευταία χρόνια. Η πώληση των δύο προηγούμενων είχε οδηγήσει σε μεγάλες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους της εισηγμένης, ενώ η τρίτη ανακοινώθηκε μόλις αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για οικόπεδο στη Ρουμανία, από την εκχώρηση του οποίου εισπράχθηκε 1,43 εκατ. ευρώ.

Alco Hellas: Μέσα στο 2015 η εισηγμένη εταιρεία πούλησε τρείις θυγατρικές της (Αλουμίνιο Θράκης, Γκρουπάλ και Alco Rom) έναντι συμβολικών τιμημάτων, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ήταν ζημιογόνες με αρνητικά ίδια κεφάλαια. Επίσης, μέσα από κινήσεις που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο, μειώθηκε δραστικά η συμμετοχή στην Alco Deutschland στο 14,34%, καθώς: α) Ένα 8% πουλήθηκε προς 860 χιλ. ευρώ για να καλυφθούν «τρύπες» ρευστότητας και β) Ένα επιπλέον 9,8% διατέθηκε προς πώληση στη γερμανική αγορά, καθώς το πακέτο αυτό αποτελούσε ενέχυρο σε δάνειο άνω του 1,5 εκατ. ευρώ που είχε λάβει η εισηγμένη.

Druckfarben: Σε δύο πωλήσεις περιουσιακών της στοιχείων προχώρησε φέτος η εισηγμένη και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δανεισμού της είναι μακροπρόθεσμο, έχουν οδηγήσει πλέον σε ικανοποιητικό δείκτη ρευστότητας. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η πώληση αγροτεμαχίου έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο πρώτο φετινό εξάμηνο ρευστοποιήθηκε η συμμετοχή της εισηγμένης (49%) στην εταιρεία Sun Chemical Delta έναντι 7,2 εκατ. ευρώ (εγγραφή έκτακτων λογιστικών κερδών 1,98 εκατ. ευρώ).

Μαθιός Πυρίμαχα: Η εισηγμένη κατάφερε στο εννεάμηνο να επιστρέψει σε κερδοφόρο πορεία. Πέραν αυτού όμως, μέσα στον Αύγουστο, η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την πώληση ενός εκ των κτιρίων της θυγατρικής Mathios AD στη Βουλγαρία σε εταιρεία συμφερόντων του βασικού μετόχου. Το τίμημα θα καθοριστεί από τοπικούς πιστοποιημένους εκτιμητές και στόχος της συγκεκριμένης κίνησης είναι η άντληση ρευστότητας.

Βέβαια, σε παλαιότερο δημοσίευμά του, το Euro2day.gr έχει αναφερθεί και σε σειρά άλλων ρευστοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων από εισηγμένες εταιρείες που έλαβαν χώρα μέσα στο 2015. Ενδεικτικά είχαμε αναφερθεί στις περιπτώσεις των:

Dionic: Η θυγατρική της εισηγμένης ATCOM προχώρησε σε απόσχιση και πώληση του κλάδου mindworks έναντι συμφωνημένου τιμήματος 1,72 εκατ. ευρώ (με κέρδος), συν συμπληρωματικές καταβολές βάσει κερδών στις επόμενους περιόδους έως και τη χρήση 2016.

Frigoglass: Τον φετινό Μάιο η διοίκηση του ομίλου συμφώνησε στην πώληση του κλάδου της υαλουργίας έναντι του ποσού των 225 εκατ. δολαρίων.

Intertech: Η γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης τον Σεπτέμβριο χορήγησε την άδεια για την πώληση της θυγατρικής KB Impuls έναντι 400 χιλ. ευρώ σε εταιρεία συμφερόντων του βασικού μετόχου (Δ. Κοντομηνάς). Να σημειωθεί πως η KB Impuls είχε αγοραστεί από εταιρεία του κ. Κοντομηνά κατά το παρελθόν έναντι υψηλότερου τιμήματος.

Interwood-Ξυλεμπορία: Κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων θα πουληθεί έναντι 400 χιλιάδων ευρώ η θυγατρική ELTOP DOO Pancevo Serbia, καθώς αυτή είναι ζημιογόνος και εκτιμάται πως δεν διαθέτει προοπτικές ανάπτυξης.

Γ. Ε. Δημητρίου: Άσκησε φέτος το put option μέσω του οποίου ρευστοποίησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην De'Longhi Kenwood έναντι είσπραξης 1 εκατ. ευρώ. Αγοραστής η πολυεθνική De'Longhi Appliances.

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων: Μέσα στη φετινή χρονιά, ρευστοποιήθηκε το 51% που κατείχε η εισηγμένη στην εταιρεία Calin. Να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή δεν έγινε για λόγους ρευστότητας.

Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες: Στις αρχές του έτους ανακοίνωσε την πώληση της δραστηριότητάς του στην Τουρκία σε τρίτους έναντι 4,5 εκατ. ευρώ.

Τρόπαια: Θυγατρική της εταιρεία πούλησε το πλοίο «Stavros P.» σε τρίτους, με την εισηγμένη να καταγράφει από την πώληση λογιστικά κέρδη. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στην απόφαση της πώλησης ελήφθησαν υπόψη «η πορεία του ναυτιλιακού κλάδου που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και το σχετικά ικανοποιητικό τίμημα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v