Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες εισηγμένες πουλάνε τα... «ασημικά» τους

Οι εταιρείες του Χρηματιστηρίου που προχωρούν φέτος σε πωλήσεις θυγατρικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Οι πραγματικοί λόγοι και ο ρόλος των βασικών μετόχων των εισηγμένων ομίλων. Ποια deals «ψήνονται» το επόμενο διάστημα.

Ποιες εισηγμένες πουλάνε τα... «ασημικά» τους

Πολύ περισσότεροι από πέρυσι είναι φέτος οι εισηγμένοι όμιλοι που επιλέγουν να ρευστοποιήσουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων (θυγατρικές εταιρείες και ακίνητα), με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των σχετικών κινήσεων.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις δεν μιλάμε για deals, καθώς -προφανώς, λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος έναντι ικανοποιητικών τιμημάτων- αγοραστές των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων είναι οι ίδιοι οι βασικοί μέτοχοι των εισηγμένων εταιρειών.

Αν και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, συνήθως, η επιλογή των διοικήσεων των εισηγμένων εταιρειών να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

• Η άντληση ρευστότητας σε περίοδο έντονης χρηματοπιστωτικής στενότητας και ουσιαστικής αδυναμίας των τραπεζών να χορηγήσουν νέα δάνεια.
• Η μείωση της έκθεσης προς τις τράπεζες, με στόχο τη βελτίωση της δομής του ισολογισμού και τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων.
• Η διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων.
• Η υλοποίηση πολιτικής αναδιάρθρωσης των εργασιών του ομίλου.
• Η κερδοφόρος ρευστοποίηση επενδύσεων του παρελθόντος.

Στις περιπτώσεις όπου αγοραστές των περιουσιακών στοιχείων είναι οι βασικοί μέτοχοι ή εταιρεία ελεγχόμενη από αυτούς, τότε απαιτείται η σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων και στο σημείο αυτό η μειοψηφία θα πρέπει να εξετάσει το θέμα με προσοχή.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Dionic: Η θυγατρική της εισηγμένης ATCOM προχώρησε σε απόσχιση και πώληση του κλάδου mindworks έναντι συμφωνημένου τιμήματος 1,72 εκατ. ευρώ (με κέρδος), συν συμπληρωματικές καταβολές βάσει κερδών στις επόμενους περιόδους έως και τη χρήση 2016.

Druckfarben: Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, ρευστοποιήθηκε η συμμετοχή (49%) στην εταιρεία Sun Chemical Delta BV έναντι 7,2 εκατ. ευρώ (κέρδος 2,06 εκατ.). Η πωληθείσα επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα μελανιών γραφικών τεχνών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Frigoglass: Τον φετινό Μάιο η διοίκηση του ομίλου συμφώνησε στην πώληση του κλάδου της υαλουργίας έναντι του ποσού των 225 εκατ. δολαρίων.

Intertech: Η πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης χορήγησε την άδεια για την πώληση της θυγατρικής KB Impuls έναντι 400 χιλ. ευρώ σε εταιρεία συμφερόντων του βασικού μετόχου (Δ. Κοντομηνάς). Να σημειωθεί πως η KB Impuls είχε αγοραστεί από εταιρεία του κ. Κοντομηνά κατά το παρελθόν έναντι υψηλότερου τιμήματος.

Interwood-Ξυλεμπορία: Κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων θα πουληθεί έναντι 400 χιλιάδων ευρώ η θυγατρική ELTOP DOO Pancevo Serbia, καθώς αυτή είναι ζημιογόνος και εκτιμάται πως δεν διαθέτει προοπτικές ανάπτυξης.

Γ.Ε. Δημητρίου: Άσκησε φέτος το put option μέσω του οποίου ρευστοποίησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην De'Longhi Kenwood έναντι είσπραξης ενός εκατ. ευρώ. Αγοραστής η πολυεθνική De'Longhi Appliances.

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων: Μέσα στη φετινή χρονιά, ρευστοποιήθηκε το 51% που κατείχε η εισηγμένη στην εταιρεία Calin. Να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή δεν έγινε για λόγους ρευστότητας.

Μαθιός Πυρίμαχα: Η γενική συνέλευση του Αυγούστου αποφάσισε την πώληση ενός εκ των κτιρίων της θυγατρικής Mathios AD στη Βουλγαρία σε εταιρεία συμφερόντων του βασικού μετόχου. Το τίμημα θα καθοριστεί από τοπικούς πιστοποιημένους εκτιμητές.

Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες: Στις αρχές του έτους ανακοίνωσε την πώληση της δραστηριότητάς του στην Τουρκία σε τρίτους έναντι 4,5 εκατ. ευρώ.

Τρόπαια: Θυγατρική της εταιρεία πούλησε το πλοίο «Stavros P.» σε τρίτους, με την εισηγμένη να καταγράφει από την πώληση λογιστικά κέρδη. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στην απόφαση της πώλησης ελήφθησαν υπόψη «η πορεία του ναυτιλιακού κλάδου που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και το σχετικά ικανοποιητικό τίμημα».

Έπεται και συνέχεια

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες, η τάση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων θα συνεχιστεί από αρκετές άλλες εισηγμένες εταιρείες, ιδίως μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων στην ελληνική οικονομία.

Η Alpha Grissin για παράδειγμα θα ήταν διατεθειμένη να πουλήσει την ακίνητη περιουσία που διαθέτει σε Βουλγαρία και Πολωνία, προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα και να ενισχύσει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της (ρευστοποίηση σε τιμήματα άνω της λογιστικής αξίας).

Η φετινή τακτική γενική συνέλευση της REVOIL ενέκρινε τη δυνατότητα πώλησης της ναυτιλιακής της δραστηριότητας σε τρίτους, ή ακόμη και στους βασικούς μετόχους της εταιρείας. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αμφίβολο αν τελικά θα προχωρήσει.

Έγκριση για πώληση ακινήτου έναντι 3 εκατ. ευρώ (λογιστική αξία) έχει λάβει και η διοίκηση της Π. Πετρόπουλος για τη δυνατότητα πώλησης μη λειτουργικού ακινήτου είτε σε τρίτους, ή στους βασικούς μετόχους της εισηγμένης.

Να θυμίσουμε πάντως ότι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων είχαν γίνει και πέρυσι, όπως π.χ. της Austrian Cards από την Inform Λύκος, ή της Hellas On Line από την Intracom Holdings, ή τέλος των ακινήτων της Βογιατζόγλου Systems.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v