Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

D. Bank: Τα top picks της μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Τις εταιρίες Frigoglass, Intralot, Jumbo, Νεοχημική και Σαράντη κατατάσσει η Deutsche Bank (11/12) στη λίστα με τα top picks της ”μεσαίας” κεφαλαιοποίησης (θεωρεί τον FTSE-40 ως δείγμα), σημειώνοντας πως θεωρεί ότι η διόρθωση στην ελληνική αγορά δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

D. Bank: Τα top picks της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Τις εταιρίες Frigoglass, Intralot, Jumbo, Νεοχημική και Σαράντη κατατάσσει η Deutsche Bank (11/12) στη λίστα με τα top picks της ”μεσαίας” κεφαλαιοποίησης (θεωρεί τον FTSE-40 ως δείγμα), σημειώνοντας πως θεωρεί ότι η διόρθωση στην ελληνική αγορά δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θεωρεί πως οι κορυφαίες επιλογές της ”ωθούνται” από έναν συνδυασμό ισχυρής περιφερειακής μακροοικονομικής ανάπτυξης, ”εστιασμένων” επιχειρησιακών σχεδίων, σωστής διοίκησης και ανταγωνιστικότητας, που δημιουργούν μακροπρόθεσμα αξία για τους μετόχους.

Για την Frigoglass, για την οποία δίνεται τιμή-στόχος 26,8 ευρώ με σύσταση ”buy”, η Deutsche Bank σημειώνει πως η αξία της εταιρείας ”οδηγείται” από την παγκόσμια γεωγραφική επέκτασή της, την διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης και την καινοτομία των προϊόντων της. Ο διεθνής οίκος αναμένει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA και των κερδών ανά μετοχή της τάξης του 11% και του 16% αντίστοιχα για την τριετία 2007-2010.

Η τιμή-στόχος για την Intralot έχει καθοριστεί στα 16,4 ευρώ ανά μετοχή, με σύσταση ”buy”, ενώ εκτιμάται πως η εταιρεία έχει σημαντικό περιθώριο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, το οποίο προκύπτει από την παγκόσμια τάση προς απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, με το επίκεντρο να βρίσκεται σήμερα στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και την περιοχή Άπω Ανατολής-Ειρηνικού. Η Deutsche Bank αναμένει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA και των καθαρών κερδών κατά 13% και 18% αντίστοιχα την περίοδο 2007-2010.

Όσον αφορά την Jumbo (τιμή-στόχος 30,1 ευρώ ανά μετοχή, ”buy”), ο διεθνής οίκος εκτιμά πως η εταιρεία θα επωφεληθεί των ευνοϊκών μακροοικονομικών παραγόντων στην ΝΑ Ευρώπη, καθώς επεκτείνεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα που προσφέρει η Jumbo θα συνεισφέρουν στα EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή της περιόδου 2007-2010, τα οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 20% και 22% αντίστοιχα.

Για την Νεοχημική (τιμή-στόχος 33,2 ευρώ, ”buy”), η Deutsche Bank αναφέρει πως η εταιρεία βασίζεται στην μακροοικονομική ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και στην μοναδική γεωγραφική θέση της Ελλάδας για κυριαρχία την αγορά προμήθειας χημικών πρώτων υλών. Προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBIGDA και των κερδών ανά μετοχή της τάξης του 29% και 32% αντίστοιχα το 2007-2010.

Για τον Σαράντη (τιμή-στόχος 18 ευρώ ”buy”), ο διεθνής οίκος σημειώνει πως η ανάπτυξη της εταιρείας ωθείται από την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης στην Αναδυόμενη Ευρώπη, την συνεργασία της με την Estee Lauder και τους χονδρεμπόρους στο εξωτερικό, καθώς και από την επέκτασή της στο εξωτερικό. Εκτιμά τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA και των κερδών ανά μετοχή της εταιρείας στο 20% και 24% αντίστοιχα την τριετία 2007-2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v