Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Κ.: Ενέκρινε το ενημερωτικό του ΑΔΜΗΕ για εισαγωγή στο ΧΑ

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Μέτοχοι της νέας εταιρείας οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΗ.

Ε.Κ.: Ενέκρινε το ενημερωτικό του ΑΔΜΗΕ για εισαγωγή στο ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 787/12.6.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών» για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών» για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό τη διαλυτική αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της εταιρίας ΔEΗ Α.Ε. (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔEΗ και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της νεοσύστατης εταιρίας ΑΔΜΗΕ, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v