Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ποια μηνύματα στέλνουν τα εννεάμηνα

Αύξηση 21% εμφανίζει η κερδοφορία των μη τραπεζικών μετοχών που έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους για το εννεάμηνο του 2017. Δεκάδες οι εισηγμένες με ισχυρά θεμελιώδη και ενθαρρυντικές προοπτικές. Αναλυτικός πίνακας.

ΧΑ: Ποια μηνύματα στέλνουν τα εννεάμηνα

Μέχρι χθες, είκοσι εννέα εισηγμένες εταιρείες (εκτός τραπεζών και ΑΕΕΧ), είτε είχαν δημοσιεύσει τις εννεαμηνιαίες λογιστικές τους καταστάσεις, είτε είχαν εκδώσει ανακοινώσεις, αναφέροντας μερικές από τις βασικές οικονομικές τους επιδόσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αν και πρόκειται περίπου μόλις για τις δύο στις δέκα εταιρείες του ΧΑ, το δείγμα είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, καθώς σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται οι περισσότεροι από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι, οι όποιες άλλες εισηγμένες ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους την επόμενη εβδομάδα, δεν αναμένεται να διαφοροποιήσουν σημαντικά την υπάρχουσα μέχρι σήμερα εικόνα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα:

• Αθροιστικά, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,8%, το EBΙΤDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κατά 11,2% και η καθαρή κερδοφορία κατά 21%. Έτσι, η αυξητική πορεία της κερδοφορίας των (μη τραπεζικών) εταιρειών του ΧΑ που ξεκίνησε το 2013 συνεχίζεται χρόνο με τον χρόνο μέχρι και φέτος.

• Η ανοδική τροχιά των αποτελεσμάτων που είχε διαφανεί κατά το πρώτο εξάμηνο συνεχίστηκε και κατά το τρίμηνο του έτους, βοηθούμενη από την άνοδο του εισερχόμενου τουρισμού και από τη γενικότερη ανάκαμψη που σημείωσε η οικονομία (πορεία ΑΕΠ).

• Οι κλάδοι που φαίνεται να ξεχωρίζουν φέτος είναι αυτοί των διυλιστηρίων (παραμονή διεθνών περιθωρίων διύλισης σε πολύ υψηλά επίπεδα), των μετάλλων (π.χ. Μυτιληναίος και όμιλος Viohalco που όμως δεν έχει ανακοινώσει αποτελέσματα εννεαμήνου), του τουρισμού (π.χ. Αεροπορία Αιγαίου, Autohellas) και των οχημάτων (Σφακιανάκης, Μοτοδυναμική, που σύμφωνα με ανακοίνωσή της έχει ανοδική πορεία και κατά το β’ εξάμηνο της χρονιάς).

• Στις εταιρείες real estate, τα φετινά (λογιστικά) αποτελέσματα της εύλογης αξίας των ακινήτων τους είναι σαφώς καλύτερα από τα αντίστοιχα περυσινά.

• Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η κερδοφορία έχει επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες, φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί μια ομάδα δεκάδων εισηγμένων εταιρειών από όλες τις κεφαλαιοποιήσεις που επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις και έχει ενθαρρυντικές προοπτικές, ανεξάρτητα από την κρίση που πλήττει την εγχώρια οικονομία.

• Η ομάδα αυτή των εταιρειών που συχνά προχωρεί και σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους, οδηγεί το ΧΑ σε μια μέση μερισματική απόδοση σαφώς ανώτερη από το ύψος των καταθετικών επιτοκίων των τραπεζών.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v