Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 28/3 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ του ΙΑΣΩ

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας Alpha Trust την Τρίτη 27/3 με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,30. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Επίλεκτος στις 28/3 λόγω ακύρωσης 57.390 μετοχών της εταιρίας και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΙΑΣΩ A.E.».

ΧΑ: Στις 28/3 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ του ΙΑΣΩ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (ISIN:GRS504003021) με τη νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,70 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN:GRS045003001) λόγω ακύρωσης 57.390 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΑΣΩ A.E.» (ISIN:GRS379233000) με διανομή 34.901.930 νέων δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Πέμπτη 5 Απριλίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v