ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 120.000 ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ έως 120.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών.

ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 120.000 ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση,

· ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 120.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. », υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

Επίσης ενέκρινε,

· την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 26/03/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

· την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 26/03/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

· την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 26/03/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v