Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VRS: Ισχυρά μεγέθη και μερισματική απόδοση για τη Motor Oil

Η ανεξάρτητη εταιρία αναλύσεων εκτιμά ότι τα μικτά κέρδη του 2018 θα κινηθούν στο επίπεδο των 865 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59 εκατ. ευρώ (-6,3%) σε σχέση με το 2017.

VRS: Ισχυρά μεγέθη και μερισματική απόδοση για τη Motor Oil

Η κερδοφορία της Motor Oil Hellas το 2017 κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά παρά την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, επισημαίνει η τελευταία έκθεση της VRS για την εισηγμένη εταιρεία.

Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017 ήταν αποτέλεσμα: i) των βελτιωμένων περιθωρίων διύλισης και ii) της αύξησης της επεξεργαζόμενης ποσότητας καυσίμων και πρώτων υλών σε σχέση με το 2016. Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα περιθώρια διύλισης είναι η παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα διύλισης, η παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου, η παγκόσμια συνολική διυλιστική ικανότητα και το άνοιγμα τιμής μεταξύ ελαφριών και βαριών τύπων αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της VRS, αναμένεται να υπάρξει μικρή μείωση στα περιθώρια διύλισης της Μotor Oil τα επόμενα 2 έτη, ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου ρυθμού αναμενόμενης αύξησης της παγκόσμιας συνολικής διυλιστικής ικανότητας σε σχέση με τον ρυθμό αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης για προϊόντα διύλισης (ΕΙΑ Oil Market Report 2017).

Ταυτόχρονα, αναμένεται βελτίωση των εσόδων από τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρίας, με καταλυτικό παράγοντα το αυξανόμενο μερίδιο των Company Owned Company Operated πρατηρίων της Μotor Oil στην ελληνική αγορά.

Συνολικά όμως, λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο λειτουργικούς τομείς, η ανεξάρτητη εταιρία αναλύσεων εκτιμά ότι τα μικτά κέρδη του 2018 θα κινηθούν στο επίπεδο των 865 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59 εκατ. ευρώ (-6,3%) σε σχέση με το 2017.

Σε ορίζοντα διετίας, η αναμενόμενη απώλεια προσεγγίζει τα 87 εκατ. ευρώ τόσο σε επίπεδο μικτού κέρδους όσο και σε επίπεδο EBITDA, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι το 2019 θα διαμορφωθούν στα 267 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15% σε σχέση με εκείνα του 2017.

Παρ' όλα αυτά, η ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα της εταιρίας (1,23 φορές δείκτης άμεσης ρευστότητας) αλλά και η δυνατότητα παραγωγής υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών αναμένεται να επιτρέψουν στη Μotor Oil να διατηρήσει τη γενναιόδωρη μερισματική πολιτική της, που επισφραγίστηκε με το προτεινόμενο μέρισμα 1,3 ευρώ ανά μετοχή για τα κέρδη του 2017 (μερισματική απόδοση 6,96%).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v