Ειδικός διαπραγματευτής για τις μετοχές της Παπουτσάνης η Alpha Finance

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία διάρκειας ενός έτους.

Ειδικός διαπραγματευτής για τις μετοχές της Παπουτσάνης η Alpha Finance
Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 15.11.2018 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ Καταναλωτικών Αγαθών» με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία διάρκειας ενός έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v