Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Βαρβαρέσος από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά έως 4.915.032 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της, υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Ε.Κ.

Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Βαρβαρέσος από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 839η/8.3.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά έως 4.915.032 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της, υπέρ των παλαιών μετόχων, και για την εισαγωγή τους στην κατηγορία «Επιτήρηση» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 19η Απριλίου, την 22α Απριλίου (Καθολικό Πάσχα), και την 24η Δεκεμβρίου 2019.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v