Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Edison: Ελκυστική η μετοχή της «Μυτιληναίος»

Η ελληνική εταιρία αναμένεται να παράξει ισχυρές ταμειακές ροές, με την απόδοση FCF να διαμορφώνεται στο 14-16% ως το 2022, υποστηρίζοντας τόσο τις διανομές μερισμάτων, όσο και μεγάλες επενδύσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν τα EBITDA ως και κατά 50%.

Edison: Ελκυστική η μετοχή της «Μυτιληναίος»

Τα ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης για τη μετοχή της Μυτιληναίος και τις προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη και ταμειακές ροές της εταιρίας αναλύει η Edison σε έκθεσή της με την οποία ξεκινά κάλυψη για τον τίτλο.

Όπως αναφέρει η Edison, η ελληνική εταιρία αναμένεται να παράξει ισχυρές ταμειακές ροές, με την απόδοση FCF να διαμορφώνεται στο 14-16% ως το 2022, υποστηρίζοντας τόσο τις διανομές μερισμάτων, όσο και μεγάλες επενδύσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν τα EBITDA ως και κατά 50% σε σχέση με τις προβλέψεις.

Η Edison προβλέπει ότι η μέση ετήσια άνοδος στα κέρδη ανά μετοχή ως το 2022 θα διαμορφωθεί στο 13%. Ειδικότερα για φέτος, εκτιμάται ότι η Μυτιληναίος θα εμφανίσει καθαρά κέρδη ύψους 206 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές ταμειακές ροές και μετοχή

Με βάση τις τρέχουσες τιμές των εμπορευμάτων, η Edison εκτιμά ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει ισχυρές ταμειακές ροές ως το 2022. Συγκρίνοντας την ελληνική εταιρία με ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρίες, επισημαίνει ότι η «μέση αξία» για τη Μυτιληναίος διαμορφώνεται στα 16,5 ευρώ, υψηλότερη κατά 70% σε σχέση με την τρέχουσα.

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο αποτίμησης Sum of the Parts, η «δίκαιη» τιμή για τη μετοχή διαμορφώνεται στα 12,3 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 30%.

Βασικό ρίσκο για τη μετοχή είναι ενδεχόμενη αύξηση στις τιμές αλουμινίου και αλουμίνας αλλά και ενδεχόμενη ενίσχυση στο ενεργειακό κόστος μετά το 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v