JP Morgan: Τα μεγάλα ερωτήματα για Ελλάδα και τράπεζες

Ποια είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν την πορεία της εγχώριας οικονομίας και αυτή καθεμιάς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Οι επενδύσεις, τα έσοδα και οι δημοπρασίες που καθορίζουν την πορεία του ΟΤΕ.

JP Morgan: Τα μεγάλα ερωτήματα για Ελλάδα και τράπεζες

Με αφορμή τη νέα χρονιά, η αμερικανική τράπεζα JP Morgan στην ετήσια έκθεση στρατηγικής της για την περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης εστιάζει στα ερωτήματα της χρονιάς για κάθε επιχείρηση και χώρα. Από την εγχώρια αγορά, πλην των τραπεζικών μετοχών, η JP Morgan στέκεται και στον ΟΤΕ.

Αναφορικά με την οικονομία, οι ερωτήσεις των επενδυτών και των αναλυτών είναι:

Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης; Μπορεί η Ελλάδα να φτάσει σε ανάπτυξη στο 2% για πρώτη φορά από το 2007; Η Νέα Δημοκρατία θα «ξεκλειδώσει» το εταιρικό κεφάλαιο και θα ενισχύσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε ποτέ;

Ποιες είναι οι προοπτικές για την περαιτέρω επίλυση των μη εξυπηρετούμενων κόκκινων δανείων στον τραπεζικό τομέα; Το σχέδιο Ηρακλής θα λειτουργήσει; Αφού οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών διπλασιάστηκαν το 2019, πόση ακόμη άνοδος μπορεί να υπολείπεται στις τραπεζικές μετοχές;

Πιο συγκεκριμένα, για τις τράπεζες, η JP Morgan θεωρεί ως ερωτήσεις-κλειδιά για το 2020 τις ακόλουθες:

Macro: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2020 και μετά; Μπορείτε να παράσχετε τις απόψεις σας σχετικά με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης; Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της κυβέρνησης; Πώς βλέπετε τις τιμές των ακινήτων να εξελίσσονται από εδώ, μετά από μια ισχυρή ανάπτυξη 8% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο;

Τέλη: Η συμβολή των τελών στα λειτουργικά έσοδα των ελληνικών τραπεζών είναι μικρότερη από το ήμισυ των επιπέδων στην Ευρώπη. Ποιες είναι μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε για τη βελτίωση της βάσης των τελών; Πού βλέπετε ευκαιρίες για αύξηση των τελών, ειδικά όταν οι τράπεζες έχουν πρόσφατα πιέσει την κοινή γνώμη σχετικά με τις πολιτικές τελών;

Συστηματικά σχέδια για μείωση του NPE: Με το σχέδιο Ηρακλής να έχει τώρα εγκριθεί και να είναι νομοθετημένο, νομίζετε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να ακολουθήσει με ένα εναλλακτικό σχέδιο μείωσης NPE που αντιμετωπίζει το ζήτημα DTC, όπως πρότεινε η ΤτΕ;

Ανά τράπεζα, οι ερωτήσεις είναι στοχευμένες. Πιο συγκεκριμένα για την Alpha Bank:

• Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της τιτλοποίησης του Galaxy και βλέπετε κινδύνους κατά την εκτέλεσή του; Ξεχωριστά, μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τη στρατηγική σας για τη μείωση των NPEs στην Κύπρο;

Διαχείριση: Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τις αλλαγές στη διαχείριση και τις βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση που ανακοινώθηκαν πρόσφατα με τη νέα στρατηγική; Ποιες είναι μερικές από τις βελτιώσεις που επιδιώκετε να πετύχετε;

Όγκοι δανείων: Ο ακαθάριστος νέος στόχος εκταμίευσής σας, ύψους για περίπου 14 δισ. ευρώ μεταξύ 2019 και 2022, συνεπάγεται μια επίπεδη ετήσια δυναμική σε σύγκριση με το 2018. Θεωρείτε αυτό ως έναν επιφυλακτικό στόχο και βλέπετε μια ανοδική δυναμική; Ποια τμήματα θα οδηγήσουν τον νέο δανεισμό να προχωρήσει;

Καθαρό εισόδημα από τόκους: Με τα NII (καθαρό εισόδημα από τόκους) υπό πίεση από τη μείωση των περιθωρίων και τη μείωση των NPEs (δεδομένου ότι το 31% των εσόδων από τόκους της Alpha προέρχεται από NPEs), ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα NII για τα επόμενα χρόνια και πότε περιμένετε να επιστρέψετε σε υγιή ανάπτυξη;

Κόστος: Στόχος σας είναι να μειώσετε τα κόστη κατά 20% έως το 2022 (από το 2018). Πόσο περισσότερο υπάρχει χώρος για βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ένα από τα μικρότερα αποτυπώματα υποκαταστημάτων στην Ευρώπη;

Στρατηγική του 2022: Μπορείτε να εξηγήσετε εν συντομία τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής σας, δηλαδή τη μείωση των NPEs, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες μαζί θα ωθήσουν τον δείκτη αποδοτικότητας ROE σας στο 9% μέχρι το 2022; Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι;

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Τρία χρόνια μετά την εισαγωγή του Ψηφιακού Σχεδίου Μεταμόρφωσης, μπορείτε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα και να παράσχετε μετρήσεις σχετικά με τη διείσδυση και τους ρυθμούς ανάπτυξης του ψηφιακού / κινητού τηλεφώνου; Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι σας προς τα εμπρός, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και απόδοσης; Πόσο έχετε επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και πόσο περισσότερο σχεδιάζετε να επενδύσετε;

Διεθνείς δραστηριότητες: Μπορείτε να περιγράψετε τη διεθνή στρατηγική σας, ειδικά στην Κύπρο; Ποια είναι η συνεισφορά κέρδους που αναμένετε να δείτε μεσοπρόθεσμα;

Κεφάλαιο και μερίσματα, έκδοση Tier 2, έκδοση Tier 1: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού των NPEs, ποιο είναι το επίπεδο του κεφαλαιακού αποθέματος που σκοπεύετε να διατηρήσετε;

Μπορείτε να παράσχετε πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης συναλλαγής σας Tier 2; Θα εξετάζατε μια έκδοση AT1; Ο στόχος σας πληρωμής μερισμάτων 10% το 2021 βασίζεται στις τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις; Είχατε αρχικά συζητήσεις με τον SSM σχετικά με πιθανές πληρωμές μερισμάτων;

Για την Εθνική Τράπεζα:

Όγκοι δανείων: Πότε νομίζετε ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επιστρέψουν στην αειφόρο ανάπτυξη εκτός του εταιρικού δανεισμού; Ποιοι θα είναι οι βασικοί μοχλοί προώθησης της ζήτησης σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια;

NII και περιθώρια: Με τη συνεχή μείωση των NPEs και τη συνεχιζόμενη πίεση στις εταιρικές αποδόσεις, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το NII το 2020 και το 2021; Πότε περιμένετε να δείτε μια ορατή ανάπτυξη στη βάση του NII σας; Πώς περιμένετε ότι οι αποδόσεις δανεισμού θα εξελίσσονται προς τα εμπρός; Πόσο περισσότερο χώρο βλέπετε για βελτίωση του κόστους καταθέσεων; Πώς το σημαντικό σας μερίδιο αγοράς 36% στην αποταμίευση καταθέσεων ωφελεί το κόστος χρηματοδότησής σας;

Τέλη: Μπορείτε να παράσχετε τις ιδέες σας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που σχετίζονται με την κρατική πίεση σε ορισμένα τραπεζικά τέλη; Καθώς αυξάνεται η πίεση σε ορισμένους τομείς αμοιβών, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για αύξηση των τελών τα επόμενα χρόνια; Ένας βασικός πυλώνας της νέας στρατηγικής σας είναι η διασταυρούμενη πώληση. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να αυξήσετε τις πολλαπλές πωλήσεις, παρέχοντας μερικές βασικές μετρήσεις;

Κόστος: Ποιες είναι μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες για τη μείωση της βάσης κόστους και τη μείωση του κόστους / εισοδήματος σε περίπου 45% το 2022 από 75% το 2018; Πόσο περισσότερο υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιστοποίηση δικτύου υποκαταστημάτων; Ποιες είναι μερικές από τις βασικές επενδύσεις πληροφορικής που αναλαμβάνετε;

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Με ενεργούς χρήστες κινητών τηλεφώνων που αποτελούν μόνο το 8% των συνολικών πελατών σας, ποια είναι η προσέγγισή σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό; Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι σας προς τα εμπρός, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και απόδοσης; Μπορείτε να παράσχετε μερικές βασικές πρωτοβουλίες που έχετε πάρει πρόσφατα; Πόσο έχετε επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και πόσο περισσότερο σχεδιάζετε να επενδύσετε;

Ποιότητα του ενεργητικού: Το σχέδιο μείωσης του NPE βασίζεται σε προσπάθειες αναδιάρθρωσης μπροστά, που ακολουθούνται από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις σε μεταγενέστερα έτη. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιδόσεις αυτών των αναδιαρθρώσεων μέχρι στιγμής; Έχετε σκοπό να αναθεωρήσετε τα σχέδιά σας και τις τιτλοποιήσεις με εμπρόσθιο φορτίο έως το 2020 με την πρόσφατη έγκριση του σχεδίου Ηρακλής;

Εθνική Ασφαλιστική: Μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά με τη διάθεση της ασφαλιστικής σας επιχείρησης και την αναμενόμενη επίπτωσή της στο κεφάλαιο;

Για την Τράπεζα Πειραιώς:

Όγκοι δανείων: Πότε νομίζετε ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επιστρέψουν στην αειφόρο ανάπτυξη εκτός του εταιρικού δανεισμού; Ποιοι θα είναι οι βασικοί μοχλοί προώθησης της ζήτησης σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια;

Κεφάλαιο: Αυξήσατε τον δείκτη κεφαλαίου σας κατά περίπου 280 bps από τα μέσα του 2018 μέσω οργανικών και ανόργανων ενεργειών. Πόσο περισσότερο υπάρχει χώρος για περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου, π.χ. μέσω της βελτιστοποίησης ή της επανεξέτασης των επιχειρήσεων που καταναλώνουν υψηλά κεφάλαια; Σχεδιάζετε να εκδώσετε περαιτέρω ομόλογα Tier 2, ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο ρυθμιστικό μέτωπο;

NII και περιθώρια: Με τη συνεχή μείωση των NPEs και τη συνεχιζόμενη πίεση στις εταιρικές αποδόσεις, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το NII το 2020 και το 2021; Πότε περιμένετε να δείτε μια ορατή ανάπτυξη στη βάση NII σας; Πώς περιμένετε ότι οι αποδόσεις δανεισμού θα εξελίσσονται προς τα εμπρός; Πόσο περισσότερο χώρο βλέπετε για βελτίωση του κόστους καταθέσεων;

Κόστος: Η εξοικονόμηση κόστους ήταν εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες που θα φέρουν το κόστος / έσοδα κάτω από ~40% το 2023 από ~55% επί του παρόντος, προσθέτοντας 50 bps στην αποδοτικότητα του δείκτη ROA σας πριν από τη φορολογία; Πόσο περισσότερο υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιστοποίηση δικτύου υποκαταστημάτων; Ποιες είναι μερικές από τις βασικές επενδύσεις πληροφορικής που αναλαμβάνετε;

Ψηφιακή αλλαγή: Ποια είναι η προσέγγισή σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι σας προς τα εμπρός, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και απόδοσης; Μπορείτε να παράσχετε μερικές βασικές πρωτοβουλίες που έχετε πάρει πρόσφατα; Πόσο έχετε επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και πόσο περισσότερο σχεδιάζετε να επενδύσετε;

Ποιότητα ενεργητικού: Με την πρόσφατη νομοθεσία του σχεδίου Ηρακλής, θα αναθεωρήσετε τα σχέδιά σας τιτλοποίησης μέχρι το 2020; Όσον αφορά την οργανική μείωσή της, οι τάσεις (ειδικά οι μειώσεις επιτοκίων) φαίνεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τους στόχους σας, σε 0,6 έως 0,7 δισ. ευρώ τα πρόσφατα τρίμηνα έναντι 0,9 δισ. ευρώ που απαιτούνται κάθε τρίμηνο κατά μέσο όρο μέχρι τα τέλη του 2021. Μήπως αυτό αποτελεί κίνδυνο για τους στόχους σας μείωσης των NPEs και πώς βλέπετε τις τάσεις των βιολογικών προϊόντων να προχωρούν;

Για τη Eurobank:

Νέες εκταμιεύσεις: Με τη διαδικασία εκκαθάρισης του ισολογισμού σας τώρα κοντά στην ολοκλήρωση, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την ανάπτυξη δανείων προς τα εμπρός;

NII και περιθώρια: Με τη συνεχή μείωση του NPE και τη συνεχιζόμενη πίεση στις εταιρικές αποδόσεις, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το NII το 2020 και το 2021; Πότε περιμένετε να δείτε μια ορατή ανάπτυξη στη βάση NII σας; Πώς περιμένετε ότι οι αποδόσεις δανεισμού θα εξελίσσονται προς τα εμπρός; Πόσο περισσότερο χώρο βλέπετε για βελτίωση του κόστους καταθέσεων;

Τέλη: Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που σχετίζονται με την κρατική πίεση σε ορισμένα τραπεζικά τέλη; Καθώς αυξάνεται η πίεση σε ορισμένους τομείς αμοιβών, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για αύξηση των τελών τα επόμενα χρόνια; Ποιες συνεργίες αναμένετε από την πρόσφατη συγχώνευση με την Grivalia;

Ψηφιακή αλλαγή: Ποια είναι η προσέγγισή σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι σας προς τα εμπρός, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και απόδοσης; Μπορείτε να παράσχετε μερικές βασικές πρωτοβουλίες που έχετε πάρει πρόσφατα; Πόσο έχετε επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και πόσο περισσότερο σχεδιάζετε να επενδύσετε;

Μείωση προσωπικού και δικτύου: Μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος μείωσης προσωπικού και εξορθολογισμού του δικτύου που αναλαμβάνετε και των οικονομικών του επιπτώσεων; Ποιες συνέργειες αναμένετε από την πρόσφατη εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria;

Ποιότητα του ενεργητικού / Κόστος κινδύνου: Ποιο είναι το κόστος των επιπέδων κινδύνου που στοχεύετε για να δείτε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μείωσης του NPE; Ποια είναι τα τρέχοντα επίπεδα προμήθειας που βλέπετε στο υγιές βιβλίο σας;

Διεθνείς συναλλαγές: Με την εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας τώρα που έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τη διεθνή στρατηγική σας; Ποια είναι η συνεισφορά κέρδους που αναμένετε να δείτε μεσοπρόθεσμα; Αναφέρατε προηγουμένως ότι οι διεθνείς δραστηριότητες θα συμβάλουν στο 30% της ομάδας NII. Πότε αναμένετε να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο;

Κεφάλαιο: Πώς βλέπετε τα επίπεδα κεφαλαίου σας να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια; Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με την κανονιστική αντιμετώπιση των πιστώσεων αναβαλλόμενης φορολογίας, δεδομένης της μεγάλης εμπιστοσύνης σας σε αυτές; Ένας ανταγωνιστής ανήγγειλε τις επιθυμίες του για το 10% μέρισμα πληρωμών το 2021. Πότε πιστεύετε ότι θα είστε σε θέση να προτείνετε μια πληρωμή μερισμάτων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το DTC;

Τέλος, για τον ΟΤΕ:

Ελληνικές επενδύσεις οπτικής ίνας (Fiber to Home-FTTH): Καθώς το Fiber to the Cabinet (FTTC) ολοκληρώνεται, σε ποιο βαθμό αυτό οι επενδύσεις σας θα κινηθούν προς τις επενδύσεις για FTTH; Ποια είναι η απόδοση του κεφαλαίου σας από αυτές τις επενδύσεις; Προβλέπετε ρυθμιστικές αλλαγές για τα περιουσιακά στοιχεία του FTTH στο μέλλον;

Ελληνική σταθερή τηλεφωνία: Ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης; Νομίζετε ότι είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι οι δραστηριότητες μπορούν να αυξηθούν κατά 2% μεσοπρόθεσμα;

Έσοδα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα: Νομίζετε ότι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα θα αυξάνονται πάνω από 2% μεσοπρόθεσμα;

Δημοπρασίες ραδιοφάσματος: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την απονομή πρόσθετου φάσματος για την υποστήριξη υπηρεσιών 5G; Πόσο περίπου αναμένετε να ξοδέψετε για το φάσμα τα επόμενα 3-4 χρόνια;

Προγράμματα αποτελεσματικότητας: Πόσο μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στις ελληνικές δραστηριότητες; Ποια άλλα μέτρα αποτελεσματικότητας μπορούν να ληφθούν υπόψη και ποια είναι η επίδραση στα EBITDA;

Πώληση της Ρουμανίας: Μπορείτε να σχολιάσετε τη δυνητική πώληση της ρουμανικής επιχείρησης και ένα πιθανό χρονικό πλαίσιο γι' αυτό;

Μερίσματα: Ο ισολογισμός του ΟΤΕ είναι συντηρητικός. Υπό ποιους όρους θα προβλέπατε ο ΟΤΕ να αυξήσει τη μόχλευση πιο επιθετικά και να αυξήσει τις επιστροφές στους μετόχους του;

Deutsche Telekom: Πώς είναι η σχέση με την DT; Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς ενός πρόσθετου ποσοστού μακροπρόθεσμα;

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v