Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Goldman Sachs: Κόβει τιμές-στόχους, «buy» για Alpha Bank

Μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες ο οίκος. Σύσταση για πώληση στην Πειραιώς, σε ουδέτερη για Eurobank και Εθνική, αλλά και σε σύσταση αγοράς για Alpha Bank.

Goldman Sachs: Κόβει τιμές-στόχους, «buy» για Alpha Bank

Σε sell (πώληση) υποβάθμισε τη σύσταση της Τράπεζας Πειραιώς η Goldman Sachs, τονίζοντας ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος διάχυσης στους υφιστάμενους μετόχους (dilution). Για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, η σύσταση παρέμεινε neutral.

Η Goldman Sachs διατηρεί, επίσης, τη σύσταση για αγορά (buy) της Alpha Bank, μειώνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο.

Οι νέες τιμές-στόχοι είναι:

Τράπεζα Πειραιώς €1,85 ή 32% χαμηλότερη, Εθνική Τράπεζα €2,60 ή 3% χαμηλότερη, Eurobank €0,82 ή 12,8% χαμηλότερη και τέλος, Αlpha Βank €2,13 ή 19,5% χαμηλότερη.

Η Goldman Sachs αναφέρει πως οι στόχοι για μείωση των NPEs παραμένουν ουσιαστική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υπάρχει ένα κεφαλαιακό κενό 3,4 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Όπως επισημαίνει, οι στρατηγικές των ελληνικών τραπεζών για μείωση του ρίσκου ξεκίνησαν το 2019, με τη συνολική αναλογία των NPEs του κλάδου να παραμένει μεγαλύτερη του 40% το 2018. Εξετάζοντας προηγούμενες εμπειρίες στη μείωση του ρίσκου από άλλες χώρες της ευρωπεριφέρειας, η GS σημειώνει πως σε όρους μεγέθους, το υπόλοιπο των NPEs των ελληνικών τραπεζών είναι πολλαπλάσιο αυτών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας ή της Ιρλανδίας και μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτό της Κύπρου. Επίσης, οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να είναι ουσιαστικά ισχυρότερες απ’ ό,τι στις συγκρίσιμες χώρες κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δικών τους αντίστοιχων ασκήσεων μείωσης ρίσκου (2014-2018). Παράλληλα, τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για το de-risking είναι πιο φιλόδοξα, σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη κλίμακα της μείωσης.

Η Goldman Sacks αναμένει πως σημαντικό μέρος της μείωσης των NPEs που έχει σχεδιαστεί για το 2019-2022 θα «μεταφραστεί», μέσω των κατασχέσεων, σε μια αύξηση του αποθέματος των ακινήτων. Αν περιληφθεί το μεγαλύτερο απόθεμα ακινήτων στον ορισμό των NPEs, τότε η ευρύτερη αναλογία NPEs των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνει υψηλότερη του 10% μέχρι το 2020, δηλαδή περισσότερο από δύο φορές τον στόχο, ακόμα και υπό τα σχέδια των ίδιων των τραπεζών.   

H Goldman Sachs επισημαίνει ότι οι μετοχές των τραπεζών αυξήθηκαν κατά 118% από τις αρχές Ιανουαρίου 2019 με την Πειραιώς σε ρόλο οδηγού (+274%). Το ράλι αποδίδεται: α) στις προσδοκίες για σχετικά ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας β) στην αυξημένη ζήτηση στην αγορά χονδρικής για ενεργητικό NPEs στο πλαίσιο των χαμηλών επιτοκίων στην ευρωζώνη και γ) στις προσδοκίες μιας συστημικής λύσης για το μεγάλο στοκ προβληματικών δανείων. Ωστοσο, ο οίκος επισημαίνει ότι, με βάση την ανάλυσή του, οι μετοχές τελούν υπό διαπραγμάτευση σε αποτιμήσεις σε όρους μεικτών δεικτών NPEs ως να έχουν ήδη πιάσει τους στόχους του 2021, κάτι που σημαίνει ότι έχει τιμολογηθεί μηδενικό ρίσκο εκτέλεσης του σχεδιασμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v